Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Syftet är vidare att historisera de sociomateriella läspraktiker som äger rum i verksamheter för yngre barn i syfte att (re)konstruera de diskursiva skiften som ägt rum under 1900-talet vad gäller yngre barns boksamvaro. För att undersöka yngre barns sociomateriella läspraktiker planeras fältarbete att genomföras på tre förskolor, samt fokusgruppsintervjuer med pedagoger på respektive förskola. Den historiska undersökningen görs genom arkivstudier av diverse publikationer där yngre barns sociomateriella läspraktiker har behandlats, framför allt i tidiga versioner av tidskriften Förskolan. Det teoretiska underlaget för undersökningen är poststrukturalistiskt, med ett fokus på affektiva praktiker, kroppslighet, kön och ålder.     

Forskningsområde

  • Samhällsvetenskap
  • Annan samhällsvetenskap

Forskningsmiljö / Institution

  • Övrig forskning
  • Institutionen för individ och samhälle

Projektledare

Forskningsfinansiär

  • Vetenskapsrådet

Projekttid

2024 - 2027

Senast uppdaterad