Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Forskningsaktiviteter kommer att genomföras i samproduktion med företaget, och där forskaren till 50% arbetstid arbetar direkt med företaget. Det nära samarbetet ger en mycket god förståelse för möjligheter och utmaningar inom branschen för trämanufaktur, för att tillsammans med företaget nå en mer hållbar och konkurrenskraftig produktion.

Den nära samverkan mellan högskolans forskare och företaget i projektet genererar samproducerad forskning, och ny kunskap och kompetens hos båda parter. Att forskaren ifrån högskolan jobbar tillsammans med företaget och också till stor del befinner sig fysiskt på plats i företagets produktionsanläggningar stärker kunskapsutbytet. Forskaren kommer att arbeta på företaget inom logistik och simulering av produktionens flöden för att studera olika logistikmodeller inom t.ex. operationsplanering, lagerhandting, och metoder för kapacitetsplanering för tillverkning av träprodukter.

 

Forskningsområde

  • Teknik
  • Produktionsteknik

Forskningsmiljö / Institution

  • Produktionsteknik
  • Primus (KK-miljö)
  • Institutionen för ingenjörsvetenskap

Projektledare

Forskningspartner

  • Södra Skogsägarna Ekonomisk Förening

Forskningsfinansiär

  • KK-Stiftelsen

Projekttid

2022 - 2024

Senast uppdaterad