Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Det finns stort behov av att utveckla kunskap om ledarskapsmodeller och metoder för att stödja organisation och ledning i digital transformation generellt sett, men framför allt i utbyggnaden av en AI-intensiv organisation. Implementering av AI-teknologier ger stora möjligheter - men även utmaningar - för organisationer när det gäller att transformera organisation, affärsmodeller, ledning och kompetens. För att bättre förstå dessa utmaningar krävs ett nära och systematiskt samarbete mellan akademi och industri. Ett kontinuerligt kunskapsutbyte behövs för att kunna utveckla nya empiriska fenomen samt bygga konceptuell och teoretisk kunskap. Rekryteringen kommer att ge synergier mellan akademi och näringsli

Forskningsområde

  • Arbetsintegrerat lärande
  • Data- och informationsvetenskap, Datorteknik

Forskningsmiljö / Institution

  • Primus (KK-miljö)
  • Institutionen för ekonomi och IT

Projektledare

Forskningsfinansiär

  • KK-Stiftelsen

Projekttid

2023 - 2025

Senast uppdaterad