Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Implementering av Additiv Tillverkning (AM) med laser och pulverbädd teknologi (LB-PBF) av den Ni-baserade superlegeringen Alloy718 för tillverkning av raketmotorkomponenter ger fördelar genom minskad materialåtgång och minskade kostnader. Svårigheter med implementering av AM är ofta kopplat till höga krav på materialegenskaper och kvalitet. Vidare riskerar den vätgasmiljö som raketmotorkomponenterna exponeras för att kraftigt reducera deras funktionalitet. Väte kan via olika slags försprödningsmekanismer, som delvis beror på materialets mikrostruktur, avsevärt förkorta livslängden för kritiska komponenter i raketmotorn.

Tidigare forskningsarbete vid Högskolan Väst har visat på möjligheten att det utifrån särskilt val av processparametrar går att variera mikrostrukturen i additivt tillverkad Alloy718 så att mikrostrukturen kan varieras i olika delar i samma byggda detalj.

Forskningsområde

  • Teknik
  • Produktionsteknik

Forskningsmiljö / Institution

  • Produktionsteknik
  • Institutionen för ingenjörsvetenskap

Projektledare

Forskningspartner

  • GKN Aerospace

Forskningsfinansiär

  • Rymdstyrelsen

Projekttid

2022 - 2026

Senast uppdaterad