Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Nya immersiva teknologier genererar både möjligheter och utmaningar för kompetensutveckling bland organisationer som finns inom industrisektorn, såsom transport- och tillverkningsföretag. Å ena sidan kan organisationer använda modern Virtual Reality-tekniker (VR)-teknik för att utbilda och förbereda sina anställda inför komplexa arbetsaktiviteter som är stressande, oförutsägbara, krävande av hög uppmärksamhet, medan å andra sidan måste organisationer och anställda lära sig hur man använder sådan teknik på ett meningsfullt vis över tid. Spänningen som uppstår på grund av fältet mellan möjligheter och utmaningar, genererar problem som är grundade i en osäkerhet bland organisationer som behöver förbereda sina utövare inför känsliga, stressiga och potentiellt farliga omständigheter på jobbet. Sådana typer av problem klassificeras som ’Wicked Problems’, problem som uppstår under osäkra, oförutsägbara, och komplexa omständigheter som inte går att hantera med hjälp av etablerad form av kunskap.

Forskningsområde

  • Data- och informationsvetenskap, Datorteknik

Forskningsmiljö / Institution

  • Arbetsintegrerat lärande
  • Primus (KK-miljö)
  • Institutionen för ekonomi och IT

Projektledare

Forskningsfinansiär

  • KK-Stiftelsen

Projekttid

2023 - 2026

Senast uppdaterad