Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Neurodiversitet är ett paraplybegrepp för olika, vad som tidigare ofta benämndes, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som bland annat autism och ADHD. Entreprenörskapsforskning har börjat intressera sig för fördelarna med neurodiversivitet hos företagsledare och har, bland annat, visat att ADHD kan leda till ökad kreativitet och innovation. Trots att uppskattningsvis cirka 15% av befolkningen har någon form av neurodiversitet är forskning om hur medarbetare med dessa egenskaper bäst kan bemötas i företag för att realisera deras fulla potential mycket ovanlig. I projektet kommer därför möjligheter och utmaningar med neurologisk mångfald att studeras. Den empiriska kontexten kommer att utgöras av medelstora och stora tillverkningsföretag och fokus kommer att ligga på hur human resource management kan användas för att hantera dessa möjligheter och utmaningar. Projektet kommer att utgå från HR-chefers perspektiv och erfarenheter och projektgruppen kommer att utgöras av projektledare och en doktorand.

Forskningsområde

  • Ekonomi och näringsliv
  • Industriellt Arbetsintegrerat lärande

Forskningsmiljö / Institution

  • Arbetsintegrerat lärande
  • Primus (KK-miljö)
  • Institutionen för ekonomi och IT

Projektledare

Forskningsfinansiär

  • Forte

Projekttid

2024 - 2026

Senast uppdaterad