Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Metalldeponering med additiva tillverkningsmetoder kan förbättra egenskaperna hos komponenter jämfört med om de tillverkats med konventionella tillverkningsmetoder. Den främsta fördelen med additiv metalldeponering är den höga bygghastigheten jämfört med nuvarande pulverbaserade metoder för 3D-printning. Hastigheten kan vara så mycket som 15 gånger högre. Teknologin är redan idag i drift i den kapitalintensiva gasturbinindustrin för titan och nickelbaserade legeringar. METTHRAM syftar till att sprida tekniken till fler branscher och till andra legeringssystem som höghållfasta stål och aluminiumlegeringar.

Forskningsområde

  • Teknik
  • Produktionsteknik

Forskningsmiljö / Institution

  • Produktionsteknik
  • Primus (KK-miljö)
  • Institutionen för ingenjörsvetenskap

Projektledare

Forskningspartner

  • Hydro Extruded Solutions
  • BAE Systems Hägglunds AB
  • SWERIM

Forskningsfinansiär

  • Vinnova

Projekttid

2019 - 2022

Senast uppdaterad