Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

En kritisk faktor i samhällets omställning mot minskad miljöpåverkan och hållbar utveckling är att optimera resursutnyttjandet av befintliga bygg- och anläggningskonstruktioner. En nyckelkomponent i detta arbete är oförstörande provning (OFP), vilket innebär att konstruktioner kan undersökas utan att skadas.

Det här projektet avser utveckla en ny metod för oförstörande provning av betongkonstruktioner baserat på mekanisk vågutbredning. Projektets resultat förväntas bidra till flera betydande framsteg i utvecklingen av en ny metod för volymmässigt näst intill fullständig utvärdering av tjocka (> 0.5 m) och kraftigt armerade betongkonstruktioner.

Detta bedöms främja bygg- och anläggningsbranschens arbete inom såväl tillståndsbedömning som kvalitetskontroll och är inte minst betydelsefullt i arbetet för minskad miljöpåverkan och hållbar utveckling.

Forskningsområde

  • Produktionsteknik

Forskningsmiljö / Institution

  • Produktionsteknik
  • Primus (KK-miljö)
  • Institutionen för ingenjörsvetenskap

Projektledare

Forskningspartner

  • Peab

Forskningsfinansiär

  • Trafikverket
  • Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF)

Projekttid

2020 - 2024

Kontakt


Oskar Tofeldt

Oskar Tofeldt Forskare PhD in Non-Destructive Evaluation
oskar.tofeldt@hv.se
Senast uppdaterad