Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Det centrala i denna ansökan är ICME (Integrated Computational Materials Engineering) vilket är en sammankoppling av materialmodeller i olika längdskalor; CALPHAD (Computer Coupling of Phase Diagrams and Thermochemistry) vilket är ett lingua franca för att beskriva termodynamiken för ett system och superlegeringar vilka är högpresterande legeringar utformade att ge erforderliga egenskaper vid höga temperaturer med bibehållande av karaktärsdrag som hållfasthet, kryp- och korrosionsmotstånd. De tekniska utmaningarna för denna ansökan är homogenisering, förgrovning av härdande fas (gammaprim) och interdiffusion i beläggningar, vilka alla kommer att korreleras och modelleras mot relevanta materialegenskaper. Homogenisering är viktigt efter gjutning och stelning där slutliga egenskaper efter framställning och användning till stor del beror på hur effektivt segringar har minimerats. Förgrovning av gammaprim är på liknande sätt ett mått på hur egenskaper förändras under användning och förståelse av detta är kritiskt för att kunna bibehålla god hållfasthet under drift. Utöver utnyttjandet av högtemperaturmaterial så har beläggningar som syfte att ytterligare öka användningstemperaturen och korrosionsmotstånd och där diffusion mellan material, beläggning och den omgivande miljön bestämmer komponentens livslängd. Materialegenskaper som hållfasthet och korrosionsmotstånd kommer att modelleras, korreleras mot metallografi och implementeras mot de tekniska frågeställningarna. Arbetet med ICME och process struktur egenskaper - prestanda kommer att utmynna i två demonstratorer, baserade på de tekniska frågeställningarna som kommer att presenteras.

Forskningsområde

  • Produktionsteknik

Forskningsmiljö / Institution

  • Produktionsteknik
  • Institutionen för ingenjörsvetenskap

Projektledare

Medverkande Högskolan Väst

Forskningsfinansiär

  • Vinnova

Projekttid

2018 - 2021

Senast uppdaterad