Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

En studie av hur ett organisatoriskt stöd i form av Perceived organizational support, POS, underlättar de anställdas hantering av paradoxala krav kan ge kunskap om hur vården kan organiseras för att både främja hälsan och möta administrativa och medicinska utmaningar.

Marianne Törner, vid Göteborgs universitet, tilldelas 4 200 000 kronor från AFA försäkringar för att undersöka om organisationsteorin POS kan hjälpa sjuksköterskor att hantera konflikten mellan att vilja ge god vård och att effektivisera och därmed minska personalomsättningen och samtidigt öka vårdkvaliteten. I projektet ingår också att ta reda på vad i en organisation som gynnar/hämmar tillämpningen av POS. Data samlas in via enkäter och intervjuer.

Projektet väntas ge ny kunskap om hur arbete i vården kan organiseras för att främja anställdas hälsa och samtidigt bidra till både effektivitet och vårdkvalitet.

Marianne Törner (GU) är ansvarig och i gruppen  ingår forskare från Högskolan Väst, Skövde Högskola och GU. Projektet beräknad pg mellan 2018-2021

Marianne Törner, doktor i medicinsk vetenskap vid Göteborgs universitet, tel: 031–786 36 13, e-post: marianne.torner@amm.gu.se.

Forskningsområde

  • Vård och hälsovetenskap

Forskningsmiljö / Institution

  • Lärande och vårdande för hållbar hälsa, LOV
  • Institutionen för hälsovetenskap

Forskningspartner

  • Göteborgs universitet

Forskningsfinansiär

  • Afa Försäkringar

Projekttid

2018 - 2021

Kontakt


Maria Skyvell Nilsson

Maria Skyvell Nilsson Universitetslektor Docent i pedagogik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande
maria.skyvell-nilsson@hv.se
Senast uppdaterad