Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Vårdares existentiella dimension behöver uppmärksammas . Medvetenheten om döden kan ge en förståelse och mening åt det egna livet samt öka förståelsen för patienten och närstående i vårdandets gemenskap vid livets slutskede.

Perspektivet i studien är baserat på Eriksson’s  caritativa teori. Materialet består av två delstudier med intervjuer, en metasyntes och en studie med tre fokusgruppsintervjuer, totalt 1635 sjuksköterskor. En hermeneutisk tolkning används i tolkningen av materialet.  

Forskningsområde

  • Vård och hälsovetenskap
  • Hälsovetenskap

Forskningsmiljö / Institution

  • Lärande och vårdande för hållbar hälsa, LOV
  • Institutionen för hälsovetenskap

Projektledare

Medverkande Högskolan Väst

Övriga projektmedverkande

Ann Kasén, Nord universitet i Bodø, Norge

Projekttid

2017 - 2017

Senast uppdaterad