Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Syftet med denna studie är att belysa dimensioner i vårdares vardande som människor i vårdandet av patienter som är i livets slutskede.

Vårdares existentiella dimension behöver uppmärksammas . Medvetenheten om döden kan ge en förståelse och mening åt det egna livet samt öka förståelsen för patienten och närstående i vårdandets gemenskap vid livets slutskede.

Perspektivet i studien är baserat på Eriksson’s  caritativa teori. Materialet består av två delstudier med intervjuer, en metasyntes och en studie med tre fokusgruppsintervjuer, totalt 1635 sjuksköterskor. En hermeneutisk tolkning används i tolkningen av materialet.  

Deltagande forskare:
Margareta Karlsson
Anne Kasén

Pågår: 2017

Senast uppdaterad av Linda Mårtensson Karlsson