Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Ett hållbart arbetsliv har visat sig vara en utmaning inom s.k. kontaktyrken (arbete nära brukare med olika typer av personliga tjänster) inom hälsa och välfärd. Ett hållbart arbetsliv är en förutsättning för att minska långtidssjukskrivning och att få arbetstagare att stanna kvar i arbetslivet. Ett viktigt bidrag till hållbart arbetsliv är ett hälsofrämjande arbetsmiljöarbete. Hållbart arbetsliv grundläggs redan under utbildningen och därför är målsättningen med föreliggande studie att utforska och följa hälsofrämjande faktorer och processer under utbildningstiden som kan ha betydelse för det framtida arbetslivet.

Målsättning med projektet är att ge underlag för att stärka förutsättning för ett framtida hållbart arbetsliv redan under utbildningen. Resultatet kommer att kunna användas för att beskriva möjliga hälsofrämjande faktorer under studietiden av betydelse för ett hållbart arbetsliv. På sikt torde resultatet även kunna bidra till att implementera och stimulera utvecklandet av dessa faktorer och processer under utbildningstiden.

Studien ansvaras av och genomförs genom ”Vårdforskning i samverkan” (ViS) där forskare från följande universitet och högskolor ingår: Högskolan Väst, Högskolan i Borås, Göteborgs universitet, Högskolan i Halmstad, Högskolan i Skövde, Högskolan i Jönköping och Västra Götalandsregionen.

 

Forskningsområde

  • Hälsovetenskap

Forskningsmiljö / Institution

  • Lärande och vårdande för hållbar hälsa, LOV
  • Institutionen för hälsovetenskap

Projektledare

Medverkande Högskolan Väst

Projekttid

2016 - 2021

Senast uppdaterad