Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Inledning

Tidseffektiv och säker insats för omhändertagande av skadade i komplexa miljöer, så som tunnlar och gruvor, är en utmaning för räddningsorganisationerna. Det är ofta en obekant miljö att arbeta i, det kan vara varmt, rökfyllt och svårt att komma åt de skadade. Den prehospitala insatsen behöver vara koordinerad och bedrivas i samverkan med övriga aktörers insatser.

Metod

Inom ramen för projektet har en litteraturstudie genomförts, där specifika utmaningar för prehospital insats och samverkan identifierades. Vidare har studier av övningar i gruv- och tunnelmiljö genomförts för att exempelvis undersöka situationsmedvetenhet i prehospital ledningsfunktion, samt expansivt lärande vid utveckling av övning och nya verktyg för insats. Nuvarande studier fokuserar på skapande av gemensam kunskap i tunnelmiljö, och utgår från såväl övningar som fokusgrupper med representanter från sjukvården, SOS Alarm, Trafikverket, polis och räddningstjänst. De olika delstudierna har genomgående ett fokus på lärande i interprofessionell miljö. Den samlade kunskapen från studierna kommer att användas för att skapa webbaserad utbildning för räddningsorganisationerna, som syftar till utveckling av gemensam kunskap om effektiv och säker insats för personalen, och med minimerad tid till definitivt omhändertagande av skadade.

Projektet bedrivs av Kunskapscentrum i katastrofmedicin vid Umeå universitet, som sedan år 2002 är ett av Socialstyrelsens kunskapscentra inom det katastrofmedicinska området. KcKM har som syfte att dels forska om katastrofmedicin, dels utbilda personal inom räddningstjänst och ambulanssjukvård i att ge bästa möjliga vård till människor som drabbats i svåra olyckor.

Publikationer

Forskningsområde

  • Vård och hälsovetenskap

Forskningsmiljö / Institution

  • Lärande och vårdande för hållbar hälsa, LOV
  • Institutionen för hälsovetenskap

Projektledare

Medverkande Högskolan Väst

Övriga projektmedverkande

Lina Gyllencreutz, projektledare, Kunskapscentrum i katastrofmedicin vid Umeå universitet

Forskningspartner

  • Umeå universitet

Forskningsfinansiär

  • Socialstyrelsen

Projekttid

2018 - 2022

Senast uppdaterad