Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Syftet med studien är att undersöka hur räddnningstjänst, polis och ambulanspersonal kan öva samverkan bättre och utveckla en metod för att öva synkron samverkan, och att stärka medarbetarnas förmåga att växla mellan olika former av samverkan på skadeplatsen.

Meningen är att öva upp en organisationsövergripande samverkan som enkelt kan tillämpas vid skarpa händelser. For att lyckas i en komplex situation behöver förmågan att samverka organisationsövergripande utvecklas och förfinas.  Resultat från tidigare forskningsprojekt visade att det idag finns brister i samverkan, vilket gör att insatserna inte blir fullt så effektiva som de skulle kunna vara.  Datainsamling om blåljusorganisationernas övningsverksamhet görs nationellt, främst genom observationer, intervjuer, interventioner och dokumentstudier.

Studiens övergripande syfte kan preciseras utifrån följande delsyften:

  1. att skapa förståelse för hur samverkansövningar genomförs
  2. att förklara varför synkron samverkan inte övas
  3. att utveckla en metod för att öva synkron samverkan

Deltagande forskare:
Eric Carlström
Johan Berlin

Extern finansiering från:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Pågår
2011-2014

Kontakt


Senast uppdaterad av Kommunikationsavdelningen