Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Omkring hälften av alla hjärtinfarktpatienter får fatigue och/eller depression. Fatigue kan te sig på lite olika sätt och ha olika svårighetsgrader. Den kan vara ett tillstånd med överväldigande trötthet som påverkar både fysisk och mental förmåga. Den här typen av trötthet påverkas inte av hur aktiv man är eller hur mycket man vilar. För många innebär den ett stort lidande och hindrar dem från att arbeta och leva som de brukar. Flera omständigheter påverkar upplevelsen av fatigue. Dessa omständigheter kan vara biologiska faktorer, hur man är som person och i vilket socialt sammanhang man befinner sig. Hur man uppfattar sjukdomen har också betydelse.

Omfattande datainsamling
Forskningsprojektet syftar till att öka kunskapen om vad som orsakar fatigue, hur den upplevs och hur man kan hantera den. Data kommer att samlas in från patienter som kommer till Norra Älvsborgs Läns Sjukhus och får diagnosen akut hjärtinfarkt. Alla patienter som kommer till sjukhuset under ett år ska erbjudas att delta i undersökningen genom enkäter och i vissa fall genom intervjuer och att göra dagboksanteckningar. Av speciellt intresse är vilka återhämtningsstrategier patienter med fatigue använder. En studie kommer också att genomföras där någon eller några återhämtningsstrategier som verkar konstruktiva lärs ut till patienter. En utvärdering av åtgärderna utförs sedan.

Forskningsområde

  • Vård och hälsovetenskap

Forskningsmiljö / Institution

  • Lärande och vårdande för hållbar hälsa, LOV
  • Institutionen för hälsovetenskap

Medverkande Högskolan Väst

Övriga projektmedverkande

Kontakt:
Ulla Fredriksson Larsson

Projekttid

2010 - 2014

Senast uppdaterad