Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

                             

Nätverket finansieras av Skolverket och målet är att stärka huvudmännens förmåga att erbjuda nyanlända elever och elever med annat modersmål med svenska en utbildning av hög och likvärdig kvalité. Detta arbete bidrar till att ge en samlad bild av det utvecklingsarbete som genomförs och de effekter de får på regional och nationell nivå. Nätverket leds av Jenny Antonsson och Helena Gregorc-Lööv (kontaktuppgifter längst ner på sidan).

Samordnaruppdraget är tänkt att vara ett långsiktigt stöd för huvudmän att skapa relevanta insatser som vilar på vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och det systematiska kvalitetsarbetet som huvudmannen bedriver i kommunen. Detta kan bidra till högre måluppfyllelse för nyanlända elever och elever med annat modersmål än svenska.

Samordnarens roll är att stödja sin huvudman i det lokala arbetet och i uppdraget som representant i nätverket. Samordnarna bidrar till att kommunerna väljer insatser som bygger på analyser och behov inom den egna verksamheten utifrån de lokala förutsättningarna som finns för att stödja eleverna från utgångsläge till utbildningsmål.

I nätverket träffas samordnare från kommunerna vid 6–8 tillfällen per år och ges tillfällen att dela och där utbyta erfarenheter, inspireras av varandra samt stärkas i sin roll. Vi på högskolan ser att samordnarfunktionen har varit förutsättning för kontinuitet och långsiktighet i arbetet med nyanlända elevers lärande mot ökad måluppfyllelse i kommunerna.

Träffar vårterminen 2024

2 februari: uppstart

Tid: 9-12
Plats: Zoom

27 februari: Modersmålets dag

Tid:16-20:20
Plats: Zoom

8 mars: Specialpedagogiska perspektiv

Tid: 9-12
Plats: Högskolan Väst

12 april​: Boksamtal

Tid: 9-12
Plats: Zoom

3 maj: Samverkansdag med GU

Tid: 9-15:30
Plats: Högskolan Väst

24 mars: Svenska som andraspråk

Tid: 9-12
Plats: Zoom

31 maj: Nationellt kvalitetssystem i fokus

Tid: 9-12
Plats: Zoom

Tidigare träffar

Vid tidigare träffar har vi haft följande i fokus:

 • Beprövad erfarenhet
 • SYV och SKUA
 • Implementering av kursplaner
 • Studie- och yrkesvägledning och projektet Vägvisaren
 • Digitalisering
 • Dilemma i flyktingmottagandet
 • Sva – ett missförstått ämne
 • Specialpedagogik ur ett andraspråksperspektiv
 • Heder och hedersrelaterat våld
 • Migration
 • Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
 • Tidig läs- och skrivinlärning
 • Språk och kunskapsutvecklande arbetssätt 

Deltagande kommuner

I vårt samordnarnätverk ingår representanter från Bengtsfors, Dals-Ed, Essunga, Färgelanda, Grästorp, Lidköping, Lysekil, Munkedal, Orust,Skara, Sotenäs, Strömstad, Tanum, Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg. 

SAMVERKAN

Modersmålets dag

Relevanta länkar

Kontakt


Jenny Antonsson

Jenny Antonsson Universitetsadjunkt
jenny.antonsson@hv.se

Helena Gregorc-Lööv

Helena Gregorc-Lööv Universitetsadjunkt
helena.gregorc-loov@hv.se
Senast uppdaterad