Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Avanceradnivå_SpecSSK_Vård_av_äldre2

Om utbildningen

Denna akademiska yrkesutbildning förbereder dig för att möta de krav som framtidens hälso- och sjukvård ställer på specialistsjuksköterskors förmåga att leda omvårdnaden inom området vård av äldre. Studierna i omvårdnad, på avancerad nivå, fokuserar på specialistsjuksköterskans självständiga omvårdnadsansvar kopplat till komplexa problem och vårdbehov, samt vetenskapligt och etiskt förhållningssätt. Programmet ger dig fördjupad kunskap i förebyggande insatser och att utföra avancerad omvårdnad till äldre personer med komplexa vårdbehov, ett utmanade och ansvarsfullt arbete som kräver att du har kunskap i vårdvetenskap, medicinsk vetenskap och samhälls- och beteendevetenskap.
Undervisningsspråk är svenska men kurser på engelska kan förekomma. Engelsk- och svenskspråkig litteratur används. Aktuellt utbildningsspråk framgår av respektive kursplan.
Läs mer om anmälan och antagning till Specialistsjuksköterskeutbildning

Utbildningen genomförs i samverkan

Programmet är en nätbaserad distansutbildning där varje delkurs innehåller såväl teoretiska som verksamhetsförlagda studier. Utbildningen genomförs i samverkan mellan Göteborgs universitet, Högskolan Väst, Jönköping University, Högskolan Kristianstad och Linnéuniversitetet (Kalmar). Programmet drivs via en gemensam virtuell utbildningsmiljö i syfte att skapa optimala förutsättningar för lärande. Du som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på de kurser som ges inom programmet vid samverkande lärosäten.

Akademisk specialisttjänstgöring

Vårdförbundet har tagit fram modellen akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor, AST, där specialistutbildningen är en del av din anställning. Hör med din arbetsgivare om de har Akademisk specialisttjänstgöring - AST. För mer info om AST

Bygg på din utbildning

När du tagit examen från programmet är du väl förberedd för vidare studier på forskarutbildningsnivå.

Arbetsliv

Efter utbildningen kan du medverka i och ansvaraför omvårdnadens planering, genomförande och utvärdering i samarbete med och respekt för patienten och dess närstående. Du ska också självständigt kunna tolka och kritiskt granska forskning inom omvårdnadsområdet samt implementera evidensbaserad omvårdnad inom ditt specialistområde.

Internationalisering

Under utbildningen har du också möjlighet till att studera utomlands. Institutionen för hälsovetenskap har ett etablerat internationellt samarbete med universitet och vårdverksamheter i ett flertal länder, vilket möjliggör för programmets studenter att förlägga viss del av studierna utomlands. Mer info om internationalisering

FAKTA


NIVÅ

Avancerad nivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska och minst ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska samt kandidatexamen med huvudområdet omvårdnad eller motsvarande

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Distans

EXAMEN

Filosofie magisterexamen med huvudområdet omvårdnad

Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot vård av äldre

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


HÖST 2024

HÖST 2024

UNDERVISNINGSTID

Dagtid

SISTA ANMÄLNINGSDAG

15 mars 2024

ANMÄLNINGSKOD

HV-97662

EXTRA INFORMATION

Här kan du läsa mer om programmet Programbeskrivning

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning, studievägledning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter

Frågor om utbildningens innehåll

Christèl Åberg

Preliminärt antal platser

20

KURSER SOM PROGRAMMET OMFATTAR