Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Anställning

Anställningen är ett avtal mellan företaget och studenten som skrivs för en Co-opperiod i taget. Högskolan har ingen del i det avtalet. Ni bestämmer också själva vilken student ni väljer att anställa. Vanligast är att studenten blir visstidsanställd för respektive period med option på följande perioder. I vissa fall kan det vara ett alternativ att projektanställa studenten men det är upp till varje företag att lösa det utifrån gällande regler på respektive företag.

Lön

Lönen bör regleras utifrån minimilön för det arbete som studenten utför. Har studenten tidigare erfarenhet som är relevant för arbetsuppgiften bör detta tas i beaktande vid lönesättning. Lägsta lönen ska dock inte understiga motsvarande vad studenterna får ut i studiemedel. Detta brukar dock regleras av gällande löneavtal vid respektive företag.

En Co-opstudent anställs under sin arbetsperiod av aktuell arbetsgivare efter gängse antällningsförfarande med ansökan och intervju. Det är upp till varje enskild arbetsgivare att i dialog med studenten bestämma lönenivå men vanligtvis ligger lönen mellan 16 000 - 21 000 kr/månad.

 

Senast uppdaterad