Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Möjligheten att redan tidigt i utbildningen få möjlighet att lära känna en student ger många positiva effekter. Studenterna ser sig redan efter första arbetsperioden som en del av företaget och refererar ofta till företaget som "mitt företag".

Risken att göra en kostsam felrekrytering är mycket liten då man under tre perioder och tre år har möjlighet att lära känna studenten. Det finns inga krav på att man anställer studenten efter avslutade studier.

Resultatet blir att man har en student som är startklar dag ett efter avklarad examen och har betydligt bättre förutsättningar att klara av arbetsuppgifterna än en student utan motsvarande erfarenhet. Ett flertal företag ser idag möjligheten att anställa Co-opstudenterna som en av sina viktigaste rekryteringskällor. Studenterna för också in ny kunskap och nya perspektiv i ert företag.

Möjligheten att påverka utbildningen är stor. Högskolan vill gärna ha in synpunkter och förbättringsförslag för att kunna erbjuda så uppdaterade och välförankrade utbildningar som möjligt.

Arbetsgivare tycker till

I den återkoppling vi fått från arbetsgivare som har eller har haft Co-opstudenter, framkommer följande fördelar:

  • En bra affär eftersom man minimerar risken för kostsamma felrekryteringar.
  • Ett smart sätt att rekrytera. Man lär känna studenten och har möjlighet att forma och utbilda henne/honom efter företagets behov.
  • Introduktion och upplärning genomförs under Co-optiden så efter avslutad utbildning är ingenjören redan inne i organisationen och man undviker kostsamma uppstartsträckor.
  • Studenten är anställd och inte "bara" praktikant. Man kan förvänta sig större arbetsinsats och ge mer ansvar.
  • Lön under arbetsperioderna gör studenten mer motiverad.
  • Studenten för med sig ny kunskap in i organisationen och företaget.
  • Studenten har bättre förutsättningar att utföra ett kvalitativt examensarbete på sitt Co-opföretag när man känner sina arbetskamrater, problemställningar, möjligheter och utmaningar och kan informationsvägarna.
  • Co-opsamarbetet ger en naturlig kontaktväg till akademin, med goda förutsättningar att påverka utbildningen och ta del av aktuell forskning.
Senast uppdaterad