Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Co-opperiod 1

Under den här perioden skall studenten lära sig grunden i företaget och skaffa sig en förståelse för produkterna/tjänsterna som ert företag tillhandahåller. Studenterna skall också få med sig en övergripande förståelse för ert företag och dess organisation, kunder och eventuella konkurrenter. Det är en fördel om studenten under sin sammanlagda co-optid får uppleva hela organisationen, från produktionslina eller fältarbete till ledning och processutveckling.

Co-oppperiod 2

Arbetet under period 2 skall innebära ingenjörsuppgifter och kanske projektuppdrag. Företaget bör presentera en övergripande tidplan för studenten som stöd för dennes tid hos er. Utgå gärna från den studieinriktning som studenten har.

Co-opperiod 3

Tredje arbetsperioden innebär normalt studentens examensarbete som omfattar 15 högskolepoäng, eller 10 veckor. Examensarbetet innebär att studenten skall ha eget ansvar för att planera, genomföra och redovisa ett teknikprojekt. Lämpligt projekt identifieras i samarbete med en utsedd handledare i företaget. Handledning ges också på högskolan.

Sätt upp mål för perioderna

I början av varje period är det lämpligt att tillsammans med studenten sätta upp mål för arbetet baserat på vad ni vill att studenten ska ha uppnått i slutet på sin arbetsperiod. Målen bör vara realistiska och mätbara och tänk på att vara tydliga med era förväntningar och eventuella deadlines.

Att ha tydliga förväntningar på vad ni vill att studenten ska genomföra underlättar för både er och studenten. Det möjliggör att på ett enkelt sätt kunna följa utvecklingen hos studenten.

För att studenten ska kunna tillgodogöra sig sin Co-opperiod hos er på bästa sätt, är det en förutsättning att denne ses som en del av arbetslaget och får delta i möten som hör ihop med deras arbete/projekt. Ha gärna regelbundna uppföljningar under perioden för att se att det går i rätt riktning.

Utvärdering av studenten

Handledaren eller Co-opansvarig på företgatet bör ha minst ett enklare utvecklingssamtal med studenten där denne får feedback på sitt arbete och får en bedömning av sina styrkor och eventuella svagheter som de behöver stärka inför nästa period. Meddela också er Co-opkoordinator på högskolan om det är något vi behöver stötta våra studenter i.

Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen