Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

AIL har utvecklats från att initialt rört pedagogisk utveckling kopplat till utbildningsverksamheten, till att nu också vara ett viktigt och angeläget forskningsområde liksom ett område för egen forskarutbildning vid Högskolan Väst. Högskolan har det senaste året tagit ytterligare ett viktigt kliv i utvecklingen av AIL i den nystartade långsiktiga forskningssatsningen Primus. Där kombineras forskning inom teknik med lärande i arbetslivet i det nya fokusområdet I-AIL, Industriellt arbetsintegrerat lärande.

vicerektor för AIL

En vicerektor utses av rektor för speciella uppdrag. Uppdraget som vicerektor för AIL innebär att samordna högskolans aktiviteter och verksamhet inom AIL. Arbetet sker i samverkan med olika aktörer inom och utanför högskolan. Vicerektor för AIL är Bibbi Ringsby Jansson . 


"Genom att tillsätta en vicerektor med denna inriktning vill jag ytterligare stärka, tydliggöra och kommunicera AIL som högskolans profil. Det är också ett viktigt signalvärde – såväl internt som externt. AIL är ryggraden för vår verksamhet."

Martin Hellström, rektor

VÄRDEGRUND

Arbetsintegrerat lärande, AIL, är Högskolan Västs övergripande profil och värdegrund för lärande, kunskapsutbyte och kunskapsutveckling. AIL genomsyrar verksamheten vid Högskolan Väst, och högskolan har sedan 2002 regeringens särskilda uppdrag att utveckla AIL.

Genom AIL åstadkoms lärande genom aktivt kunskapsutbyte, reflekterad handling och engagerat deltagande.

Högskolan Väst bidrar med pedagogik och lärandesituationer; utbildning och forskning för individens och samhällets ändamålsenliga utveckling.

En grundsten är begreppet avancerad kunskap – kunskap som kännetecknas av komplexa frågor och lösningar – och det ömsesidiga erkännandet av dess existens inom högskolan och hos dess samarbetspartners. AIL är Högskolan Västs instrument för att hantera och utveckla arbetet i den avancerade kunskapens gränsområden. AIL ger mervärde till hela verksamheten inom högskolan och nytta till samhället.

AIL och akademisk kvalitet i utbildningen

Som student på Högskolan Väst ska man ges bästa tänkbara förutsättningar att uppnå examensmålen. AIL stärker dessa förutsättningar genom att kontinuerligt förbättra och utveckla den akademiska kvaliteten i utbildning och forskning.
Läs mer om AIL och utbildning.

AIL i forskning och utbildning på forskarnivå

Forskningen vid Högskolan Väst har stor bredd men har arbetsintegrerat lärande, AIL, som gemensam nämnare. Forskningen genomförs i samverkan med de verksamheter man forskar om/för/i. AIL-forskningen vid Högskolan Väst bedrivs utifrån två olika synvinklar/dimensioner. Läs mer om AIL och forskning

AIL och samverkan

Vad innebär detta för högskolans sätt att samverka med aktörer i omgivande samhälle? Samverkan är en integrerad dimension i Högskolan Västs utbildning och forskning. Läs mer om AIL och samverkan.

 "Arbetsintegrerat lärande innebär en win-win-win – för studenterna, högskolan och arbetslivet." Gunnar Peterson, prefekt på Institutionen för ekonomi och IT, Högskolan Väst

Ett internationellt nätverk kring AIL

På Högskolan Väst finns ett internationellt satellitkontor, kallat "WACE European ISO". Ett mål med verksamheten är att driva utvecklingsarbete för medarbetare, forskare och lärare som arbetar med arbetsintegrerat lärande.

Detta gör man genom att anordna seminarier, konferenser mm. tillsammans med andra lärosäten runt om i världen. Läs mer om WACE European ISO (engelsk webb).

Mer information


Kontakt


Senast uppdaterad av Kommunikationsavdelningen