Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På gång 2021!

Forskningseminarium

2/2 Docent Maria Skyvell Nilsson och Postdoktor Christian Gadolin

Diskuterar mixed methods utifrån metodartikel (Bishop, 2015) och artikelmanus (Gadolin et al, in process). 
Fokus på att dela kunskap, erfarenheter och synpunkter kring mixed methods med särskilt fokus på resultat och diskussion. 

16/3 - Lektor Åsa Rejnö

Diskuterar manus ”Oral health gets lost without a word – an interview study of registered nurses thoughts about oral health in end of life within home health care”

Kl. 08.00-10.00, Zoom


27/4 Professor Anette Ekström-Bergström & Professor Sandra Pennbrant

Anette Ekström-Bergström presenterar "Professionellt stöd kring barnafödande och amning - design och effekter av en longitudinell processorienterad utbildnings-intervention"

Sandra Pennbrant & Margareta Karlsson presenterar "Vårdande för äldre människor - En relationsmodell för välbefinnande och värdighet"

Kl. 11.30-13.00, Zoom

Tidigare genomförda aktiviteter

Forskningsseminarium

15/1 Professor Elisbeth Dahlborg
Forskningsseminarium med fokus på diskursanalys som metod. Innehållet utgick dels från exempel på olika studier dels från ett teoretiskt perspektiv på vad diskurs och diskursanalys är. 

10/3 Professor Åsa Roxberg
”Visa forskning om tsunamikatastrofen som baseras på 3 artiklar med fokus på metodologi vad gäller vetenskapsteoretisk ansats och datainsamling”.

12/5 Professor Monica Eriksson
Salutogenes som grund för hållbart arbetsliv. Redovisning av de senaste publikationerna inom forskningsprojektet Framgångsfaktorer för ett hållbart arbetsliv.

20/10  Professor Nóra Kerekes
Föreläsning om pågående forskning inom holistisk psykiatri. Presentation av pågående forskningsprojekt där, i diagnostik steg eller i behandlingssteg, fokus ligger på den holistiska/helhetsperspektivet. 

17/11 Professor Henrik Eriksson
Att beforska sociala medier, netnografiska ansatser i omvårdnad. 
-Tips, råd och exempel för den som vill prova på.

FYRBODALS HÄLSOAKADEMINS FORSKARGRUPP 
PSYKISK HÄLSA OCH OHÄLSA 

hälsar alla inom vård och akademin varmt välkomna till en föreläsning av Sofie Lundström, universitets adjunkt, leg. sjuksköterska, doktorand i omvårdnad

med titel: Levnadsvanor och livsstilsförändringar hos personer med schizofreni.

Datum: 21 februari
Tid: 13:00 - 14:00
Lokal: Konferenscentrum på NÄL (flygeln)

Vi bjuder på fika!
Intresseanmälan till: nore.kerekes@hv.se 

Välkommen till det 11:e Nordiska Hermeneutik-seminariet

på Högskolan Väst, Trollhättan

Seminaret arrangeras av det Nordiska Postdoktorala Sällskapet för Caring Science i samarbete med Högskolan Väst i Trollhättan.
Tema: Scientia intuitiva tolkning, temporalitet och historicitet

Datum: 6-7 mars
Tid: 13:00 (6:e mars)
Sal: F303

Seminaret vänder sig i första hand till forskare och doktorander/forskarstuderande i vårdvetenskap/omvårdnadsvetenskap eller hälsovetenskap. Också andra lärare vid universitet och högskolor som är intresserade av hermeneutik och hermeneutiska tillnärmelsesätt är välkomna. Utöver de föreläsningar som ges presenteras abstrakt bägge dagarna. Varje abstrakt tilldelas ca. 30 minuter, varav ca. 15 minuter till diskussion. Seminaret startar kl. 13 den 6 mars och avslutas kl. 15 den 7 mars 2018. Alla är välkomna till en gemensam middag för egen kostnad den 6 mars kl. 19.00. Ytterligare information om denna middag meddeles senare.
Anmälan om deltagande kan göras fram till den 25 februari till ingegerd.bergbom@gu.se
Dead-line för abstrakt: 19 februari.
Deltagaravgift: 50 Euro, betalas vid registreringen den 6 mars.
Program för seminariet kommer i mitten av januari 2018.
Kontaktperson vid Högskolan Väst veronika.karlsson@hv.se

LOV-SEMINARIUM

Forskningsseminarium
Datum: 12 mars
Tid: 14:30-16:00
Sal: H405

Fortsatt diskussion om AIL och kopplingen mellan teori och praktik
Elisabeth Dahlborg- Lyckhage inleder med en föreläsning följt av diskussion

disputation

Datum: 13 april
Tid: 13:00 - 16:00
Plats: Hörsal 2118, hus 2, Arvid Wallgrens backe
För mer info: Ann-Caroline Johansson disputerar

THE RESEARCH GROUP ”PSYCHIATRIC HEALTH AND ILL-HEALTH” OF FYRBODAL HEALTH ACADEMY 

welcomes everybody from health care and academy to a lecture of
Professor Marc LandryUniversity of Bordeaux, France
with the title:
Comorbid affective disorders of chronic pain

Datum: 19 april
Tid: 15:00 - 16:30
Plats: J106 University West (Högskolan Väst) Trollhättan

We offer refreshment, coffee, tee and biscuits.

Send your interest to: nora.kerekes@hv.se

The research group ”Psychiatric Health and Ill-Health” of Fyrbodal Health Academy 

welcomes everybody from health care and academy to a lecture of
Professor Marc LandryUniversity of Bordeaux, France
with the title:
Pathophysiology of chronic pain: what kind of lessons can be learned from basic research?

Datum: 20 april
Tid: 10:00 - 11:30
Plats: B205 University West (Högskolan Väst) Trollhättan

We offer refreshment, coffee, tee and biscuits.

Send your interest to: nora.kerekes@hv.se 

THE RESEARCH GROUP ”PSYCHIATRIC HEALTH AND ILL-HEALTH” OF FYRBODAL HEALTH ACADEMY 

welcomes everybody from health care and academy to a lecture of
Btissame Zouini, Ph.D studentUniversity of Abdelmalek Essaadi, Morocco
with the title:
Mental and somatic health in Moroccan adolescents

Datum: 28 August
Tid: 13:00 - 14:30
Plats: J203 University West (Högskolan Väst) Trollhättan

We offer refreshment, coffee, tee and biscuits.

Send your interest to: nora.kerekes@hv.se 

Socialpsykiatrisk plattform - heldagskonferens

Välkomna till en heldagskonferens - Socialpsykiatrisk plattform
Lyssna på alumn studenter, pågående forskning, den nya programplanen samt samverkansorganistioner presenteras, och mycket mycket mer, missa inte denna dag!

Den 4 oktober 2018
Högskolan Väst, Entré-AIL

 

Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen