Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

LOVHH bildades hösten 2015 och innefattar all forskning vid Institutionen för Hälsovetenskap (IH).  Forskningen inom miljön har stark koppling till det omgivande samhället och avspeglar Högskolan Västs profil Arbetsintegrerat lärande (AIL). Det kritiska perspektivet framhålls för att kunna verka för en hälsofrämjande, jämlik- och hållbar vård där människors livsvillkor, vårdbehov och resurser har betydelse för hälsan.

LOVHH består av forskare inom olika ämnesområden, såsom AIL, omvårdnad, vårdvetenskap, hälsopromotion, medicin, pedagogik, normkritik, företagsekonomi med mera, med ett brett metodologisk kunnande. Miljön består av forskare med varierande erfarenhetsnivå, från juniora till seniora med både nationella och internationella nätverk. Sammantaget består miljön idag av 46 forskare, elva forskarstuderade och två postdoktorer.

LOVHH verkar för att stödja all forskning vid IH och arrangerar regelbundna möten och forskningsseminarier.

Senast uppdaterad