Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På gång 2021!

Webinar

Vårdforskning i samverkan för ett hållbart arbetsliv
15 oktober 2021, kl. 09.00-12.00

Anmälan till: irene.carlensberg@gu.se 

Forskningseminarium

HT-21

13/9
Doktorander inom IH berättar om sina projekt med efterföljande diskussion

18/10
Vi träffar och samtalar med två forskarstuderande inom FoU AIL:
Thomas Sjöström - Avhandlingstitel: Domestication through learning - a grounded theroy on rural e-health implementation.
John Karlsson - Avhandlingstitel: Perspektiv på aktiviteternas mening, syfte och sammanhang under COVID-19 pandemin. 

VT-21

2/2 Docent Maria Skyvell Nilsson och Postdoktor Christian Gadolin

Diskuterar mixed methods utifrån metodartikel (Bishop, 2015) och artikelmanus (Gadolin et al, in process). 
Fokus på att dela kunskap, erfarenheter och synpunkter kring mixed methods med särskilt fokus på resultat och diskussion. 

16/3 - Lektor Åsa Rejnö

Diskuterar manus ”Oral health gets lost without a word – an interview study of registered nurses thoughts about oral health in end of life within home health care”


27/4 Professor Anette Ekström-Bergström & Professor Sandra Pennbrant

Anette Ekström-Bergström presenterar "Professionellt stöd kring barnafödande och amning - design och effekter av en longitudinell processorienterad utbildnings-intervention"

Sandra Pennbrant & Margareta Karlsson presenterar "Vårdande för äldre människor - En relationsmodell för välbefinnande och värdighet"

Tidigare genomförda aktiviteter

Forskningsseminarium 2020

15/1 Professor Elisbeth Dahlborg
Forskningsseminarium med fokus på diskursanalys som metod. Innehållet utgick dels från exempel på olika studier dels från ett teoretiskt perspektiv på vad diskurs och diskursanalys är. 

10/3 Professor Åsa Roxberg
”Visa forskning om tsunamikatastrofen som baseras på 3 artiklar med fokus på metodologi vad gäller vetenskapsteoretisk ansats och datainsamling”.

12/5 Professor Monica Eriksson
Salutogenes som grund för hållbart arbetsliv. Redovisning av de senaste publikationerna inom forskningsprojektet Framgångsfaktorer för ett hållbart arbetsliv.

20/10  Professor Nóra Kerekes
Föreläsning om pågående forskning inom holistisk psykiatri. Presentation av pågående forskningsprojekt där, i diagnostik steg eller i behandlingssteg, fokus ligger på den holistiska/helhetsperspektivet. 

17/11 Professor Henrik Eriksson
Att beforska sociala medier, netnografiska ansatser i omvårdnad. 
-Tips, råd och exempel för den som vill prova på.

FYRBODALS HÄLSOAKADEMINS FORSKARGRUPP 
PSYKISK HÄLSA OCH OHÄLSA 

hälsar alla inom vård och akademin varmt välkomna till en föreläsning av Sofie Lundström, universitets adjunkt, leg. sjuksköterska, doktorand i omvårdnad

med titel: Levnadsvanor och livsstilsförändringar hos personer med schizofreni.

Välkommen till det 11:e Nordiska Hermeneutik-seminariet

på Högskolan Väst, Trollhättan

Seminaret arrangeras av det Nordiska Postdoktorala Sällskapet för Caring Science i samarbete med Högskolan Väst i Trollhättan.
Tema: Scientia intuitiva tolkning, temporalitet och historicitet

THe RESEARCH GROUP ”PSYCHIATRIC HEALTH AND ILL-HEALTH” OF FYRBODAL HEALTH ACADEMY 

welcomes everybody from health care and academy to a lecture of
Professor Marc LandryUniversity of Bordeaux, France
with the title:
Comorbid affective disorders of chronic pain

Socialpsykiatrisk plattform - heldagskonferens

Välkomna till en heldagskonferens - Socialpsykiatrisk plattform
Lyssna på alumn studenter, pågående forskning, den nya programplanen samt samverkansorganistioner presenteras, och mycket mycket mer, missa inte denna dag!

 

Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen