Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Förutom Trollhätte kanal ingår området runt Limfjorden i Danmark med lika stor andel i detta Intterregprojekt. Områdena har långa kuststräckor i inlandet med varierande maritima kulturarvsmiljöer, som kanalområden, hamnar, stadsmiljöer och naturområden. Områdena är inte så välkända som många andra kustområden. Detta vill nu projektet ändra på.Projektet drivs av Innovatum i Trollhättan. Förutom högskolan deltar ett antal andra aktörer i Sverige bland annat kringliggande kommuner och Visit Trollhättan Vänersborg AB. Liknande uppslutning finns i Danmark med bland annat Ålborgs universitet som också medverkar i projektet.

FLER TURISTER SKA GE FLER JOBB
Ytterst handlar det om att skapa ekonomisk hållbar tillväxt. Konkret innebär det ökad sysselsättning, ökad omsättning, fler entreprenörer inom besöksnäringen samt ökad attraktivitet och fler besökare. Ett uttalat mål är minst 10 procent fler båtturister och 10 procent fler landturister.

HÖGSKOLANS ROLL
Studenter både inom ekonomi och informatik kommer att ges möjlighet att göra examensarbeten som är kopplade till Marifus. Det kan handla om att utveckla mobila applikationer eller ge förslag på hur man använder sociala medier i marknadsföringen. Det finns också planer på ett antal workshops som högskolan ska ansvara för där syftet är att tillföra ny kunskap och relevanta aktuella forskningsresultat till projektet.

Forskningsområde

  • Arbetsintegrerat lärande

Forskningsmiljö / Institution

  • Arbetsintegrerat lärande
  • Institutionen för ekonomi och IT

Projektledare

Forskningspartner

  • Ålborgs universitet
  • Visit Trollhättan Vänersborg AB
  • Innovatum i Trollhättan

Projekttid

2012 - 2014

Kontakt


Senast uppdaterad