Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Syfte och mål

Projektet syfte är att utveckla en ny forskningsintegrerad utbildningsmodell, som ger förutsättningar för stärkt forskningskompetens inom såväl akademi som näringsliv. Målet är att attrahera fler, bättre förberedda, forskare, som mer korrekt speglar den svenska befolkningen både i kön och akademisk bakgrund, och som fortsätter att arbeta inom den svenska hållbarhets- och gröna omställningssektorn. De pedagogiska koncepten vertikalt integrerade projekt (VIP) och arbetsintegrerat lärande (AIL) kommer att ligga till grund för modellen, som benämns VIP4WIL.

Förväntade effekter och resultat

Modellen, som benämns VIP4WIL, förväntas ge ökad möjlighet till utbyte och tillväxt av forskningskompetens inom industri och akademi. Projektet förväntas bidra till akademisk förnyelse och i förlängningen att stärka Sveriges konkurrenskraft som ledande forsknings- och innovationsnation där rekrytering av excellenta forskare till ledande forskningsmiljöer blir avgörande. Projektet kommer resultera i kortrapporter, en VIP4WIL-handbok, vetenskapliga artiklar samt potentiella policyförändringar i nationella och internationella högskolesammanhang.

Planerat upplägg och genomförande

VIP4WIL-modellen omfattar fyra aktörer i samverkan: studenter, forskare, industri och institutionella ledare. VIP4WIL-modellen kommer att utvecklas och testas under en treårsperiod där tre forskningsprojekt med industrisamverkan blir piloter till att inkludera team av studenter, forskare och externa industripartners i forskningsmiljöer och forskningsintegrerade utbildningar (ett antal poänggivande valfria kurser och kursmoduler med progression) för att bekanta sig med, träna och praktisera forskningsarbete. Fem arbetspaket är planerade: Projektdesign, Utbildnings- och programarkitektur, Forskningsmiljö, Samverkan och Spridning.

Projektteam inom VIP4WIL

Freiia
Electrical Driveline
Total Defense in Sweden (led by Dr. Wayne Stephen Coetzee)
Sustainable Forest Management (led by Dr. Tuba Inal & Dr. Hakan Inal)
Trollhättan's Restart Strategy (led by Prof. Malin Sundström)

Anmälan

Du anmäler dig via formuläret här senast 31/5-2024.

Koppling till Hållbarhetsmålen nr 4 och nr 9:

Projektet kommer att utveckla sätt att säkerställa att forskningsintegrerad utbildning är av hög kvalitet, inkluderande, jämlik och främjar livslångt lärande för alla fyra projektaktörerna. Den ska utveckla samverkansstrukturer för innovation, kompetensförsörjning och hållbar industriell utveckling.

Forskningsområde

  • Samhällsvetenskap
  • Arbetsintegrerat lärande
  • Annan samhällsvetenskap
  • Industriellt Arbetsintegrerat lärande

Forskningsmiljö / Institution

  • Arbetsintegrerat lärande

Projektledare

Forskningsfinansiär

  • Vinnova

Projekttid

2023 - 2026

Senast uppdaterad