Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

 

Till följd av migrationen har många upplevelser av trauman, problem med ekonomin, och saknar nätverksstöd. Dessutom har det under senare år blivit allt vanligare att familjecentralerna möter familjer som lever i ny typ av utsatthet till följd av förändrade asylregler.

I takt med att familjecentraler mött och uppmärksammat familjer som lever i dessa utsatta tillstånd har olika arbetsformer prövats och behovet av kunskap om vilka insatser som kan erbjuda det bästa stödet ökat.

syfte

Genom att genomföra en nationell enkätstudie riktad till alla familjecentraler i Sverige är syftet att kartlägga det förebyggande sociala arbetet med familjer med migrationserfarenheter (avseende tex omfattning, typ av aktiviteter och subjektiv uppfattning om insatsernas effekter).

Baserat på resultatet kommer två familjecentraler, en i ett storstadsområde och en i en mindre kommun, väljas ut för fördjupande observationer och intervjuer med personal och föräldrar

En del av studien syftar till att identifiera och analysera hur det förebyggande arbetet utformas och anpassas till behoven hos föräldrar med migrationserfarenheter och hur föräldrar använder sig av och värderar effekterna av de insatser som erbjuds.

Forskningsområde

  • Barn- och ungdomsvetenskap

Forskningsmiljö / Institution

  • Barn och unga
  • Institutionen för individ och samhälle

Projektledare

Medverkande Högskolan Väst

Forskningsfinansiär

  • Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE)

Projekttid

2022 - 2024

Kontakt


Anette Bolin

Anette Bolin Professor i socialt arbete
anette.bolin@hv.se
Senast uppdaterad