Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Jag vill förstå – barnbrev och bildstöd vid utredningssamtal LSS

 

Enligt en av Barnkonventionens grundprinciper, artikel 12, har alla barn rätt att få uttrycka sina åsikter och bli lyssnade på i alla frågor som rör dem. Det gäller även barn som kan behöva stöd att både förstå och uttrycka sig med enbart verbalt tal. Detta material är tänkt för dig som handlägger ärenden enligt LSS och är anpassat för samtal om de vanligaste insatserna för barn. Det bygger på att du som handläggare genomför ett vanligt utredningssamtal med barnet men kan pekprata med stöd av lämpliga bilder.

Tänk på att om du som handläggare känner dig osäker på att pekprata så är kanske barnet, och eventuellt den förälder som är med barnet, förmodligen mer osäker än du själv. Tillsammans kan ni kanske lösa det!

 

Instruktioner till användning av barnbrev

Nedan finns instruktioner till användning av ”Inbjudan till utredningssamtal för barn- Barnbrev”

 

Barnbrev A

Detta brev är tänkt att skicka till barnet så att barnet kan vara delaktig redan innan mötet.

 • Ladda ner Word filen ”Barnbrev A” på din dator
 • Du kan fylla i barnets personuppgifter i sidhuvudet.
 • Fyll i de uppgifter som behövs, dvs ditt namn på sid. 1 och kontaktuppgifter på sid. 2.
 • Du kan byta symbolen för handläggaren till en bild på dig själv.
 • Om du träffat barnet flera gånger kan sidorna 6 och 7 tas bort
 • Skriv ut och skicka tillsammans med ett svarskuvert adresserat till barnet med vårdnadshavare ex ”Pelle Pellesson med vårdnadshavare”.

Barnbrev B

Detta brev skickas då du fått svar på ovanstående. Det kan också användas om barnet inte ska ges möjlighet att vara delaktig innan.

 • Ladda ner Word filen ”Barnbrev B” på din dator
 • Du kan fylla i barnets personuppgifter i sidhuvudet.
 • Ändra de uppgifter som behövs. Du kan byta symbolen för handläggaren till en bild på dig själv.
 • Skriv ut och skicka brevet adresserat till barnet med vårdnadshavare ex ”Pelle Pellesson med vårdnadshavare”

 

Här kan du ladda ner instruktioner samt barnbrev: 

Instruktioner till barnbrev.pdf
Barnbrev A .docx
Barnbrev B .docx

 

Instruktioner till användning av Bildstöd för utredningssamtal

Många barn som berörs av utredning angående LSS-insatser kan ha svårt att förstå frågor, en del kan också ha svårt att kommunicera verbalt. Detta är ett material i tre delar för att kunna pekprata i samband med barnsamtal vare sig förälder är närvarande eller inte. Bildstödsmaterialet berör de vanligaste insatserna för barn; ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice, korttidsvistelse, och korttidstillsyn och har tre delar. Materialet kan skrivas ut och användas i pappersform eller visas på en datorskärm, exempelvis en surfplatta. Du väljer själv i vilken ordning du vill använda delarna.

 • Bildstöd för samtal om barnets intressen
 • Bildstöd för samtal om behov - indelat i kategorier inspirerat av IBIC
 • Bildstöd för information om insatser

Förbered dig inför mötet med barnet beroende på vad du vet om barnet och om någon särskild insats är aktuell. 

Tänk på att anpassa språket till det barn du träffar. Om du pratar med/frågar barnet innan bild visas så öppnar det upp för barnet att uttrycka sig själv. Förstärk sedan det du frågar om genom att peka på lämplig bild.

Här kan du ladda ner instruktionen till alla tre materialen nedan

Instruktioner till användning av bildstöd under barnsamtal.pdf

 

Använda bildstöd för samtal om barnets intressen

Bildstödet är indelat på att ”göra inne” respektive att ”göra ute”. Peka på lämplig symbol och fråga barnet om hen tycker det är ROLIGT respektive TRÅKIGT. Uppmuntra barnet att peka själv.

Exempel

Bildstöd för samtal om barnets intressen

 

Här kan du ladda ner materialet

Bildstöd för samtal om barnets intressen .pdf

 

Använda bildstöd för samtal om behov

Fundera innan över vilka kategorier du behöver prata med barnet om, gäller exempelvis samtalet ansökan om kontaktperson är kategorin ”Personlig vård” kanske inte aktuell. Markera gärna de bilder du tror kommer att vara användbara eller täck över de som inte är aktuella. Läs inte kategorirubrikerna för barnet.

Exempel

Bildstöd för samtal om om behov

 

Här kan du ladda ner materialet

Bildstöd för samtal om barnets behov.pdf

 

Använda bildstöd för information om insatser

Här handlar det om att berätta vad insatsen eller insatserna innebär. Du kan välja att informera om alla eller den/ de insatser som kan vara aktuella. Peka först på symbolen för insatsen och prata sedan om bilderna i den ordning de kommer. Detta ark kan barnet också få ta med sig hem.

Exempel

Bildstöd för samtal om insatser

Tänk på att anpassa språket till det barn du träffar. Symbolerna för KLARAR/KLARAR INTE kan bytas mot LÄTT respektive SVÅRT, KLARAR SJÄLV/BEHÖVER HJÄLP, KAN/KAN INTE osv

 

Här kan du ladda ner materialet

Bildstöd för information om insatser.pdf

Kontakt


Elisabet Björquist

Elisabet Björquist Universitetslektor Dr. med. vet. i hälsovetenskap med inriktning handikappvetenskap, ssk habiliteri
elisabet.bjorquist@hv.se

Stina Persson

Stina Persson Universitetsadjunkt
stina.persson@hv.se
Senast uppdaterad