Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Genom att bygga upp en matematikdidaktisk forskningsmiljö finns det goda förutsättningar för att miljön ska bidra till att lärarstudenters, liksom även till att i förlängningen också barns och elevers, matematiklärande utvecklas.

Syftet med projektet är att utveckla matematikkurserna i lärarprogrammen så att studenterna blir stärkta i att designa en helhet i undervisningen, som omfattar att kunna planera, genomföra och följa upp matematikundervisning för barn och elever i förskola och skola. Vidare är syftet att visa hur lärarutbildare är vetenskapligt förankrade i genomförandet av utbildningen i matematik och matematikdidaktik.

Samarbete planeras med den matematikdidaktiska forskningsmiljön för förskollärarprogrammet och grundlärarprogrammen vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande vid Linköpings universitet, som leds av professor Joakim Samuelsson.

Forskningsområde

  • Matematik

Forskningsmiljö / Institution

  • Institutionen för individ och samhälle

Projektledare

Medverkande Högskolan Väst

Övriga projektmedverkande

Lärarutbildningen på Högskolan Väst

Forskningsfinansiär

  • ULF (Utbildning Lärande Forskning)

Projekttid

2021 - 2021

Senast uppdaterad