Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Projektet "Intelligenta algoritmer för att stödja cirkulära lösningar för hållbara produktionssystem (CLOUDS) avser AI-baserade verktyg för flexibla produktionssystem som möjliggör hållbar tillverkning av elektrifierade fordon och återanvändning av produkter. Förväntade resultat hoppas kunna stödja industrier för att bli mer resurseffektiva, hållbara och nå cirkularitet. Projektkonstellationen består förutom Högskolan Väst (projektledare) av Chalmers, GKN och AB Volvo. Det treåriga projektet finansieras ifrån Vinnova-utlysningen ”Ökad resurseffektivitet för en hållbar industri 2022" och omfattar finansiering på 2 900 000 SEK.

Syfte och mål
CLOUDS kommer att leverera AI-baserade verktyg för flexibla produktionssystem som möjliggör hållbar tillverkning av elektrifierade fordon och återanvändning av produkter.
Mål 1: Ett online AI-baserat robust schemaläggningsverktyg för att optimera produktionsflödet, inklusive mänsklig arbetsbörda, och eliminera flaskhalsar.
Mål 2: En effektiv och hållbar metod för att kontinuerligt uppdatera digitala modeller av produktionen för optimering och frekvent virtuell driftsättning.
Mål 3: En optimeringsalgoritm för resurs- och energieffektiv materialhantering med AGVer.

Förväntade effekter och resultat
CLOUDS resultat främjar industrier att bli mer resurseffektiva, hållbara och nå cirkularitet.
(1) Ett AI-baserat verktyg för justering balansen i produktionslinjen, anpassning av produktionsefterfrågan och balansering av mänsklig arbetsbelastning i produktionslinjen.
(2) För resurseffektivitet kommer ett hållbart automatiserat smart digitaliserat verktyg att utvecklas.
(3) Robust och motståndskraftigt schemaläggningsverktyg för effektiv resurshantering och optimal energianvändning av AGVer.
(4) Demonstrera den digitala modellens funktionalitet, optimeringsstrategi och virtuell driftsättningsmetod i en industriell testbädd.

Planerat upplägg och genomförande
Partnerföretag kommer att tillhandahålla data för att utveckla verktygen, vilket leder till forskningsresultat som förbättrar de virtuella förberedelse- och driftsättningsprocesserna, samt minimerar miljöavtrycket från nya produktionssystem. Den andra akademiska partnern kommer att vara med och utveckla algoritmerna och genomföra experiment. En toppmodern industriell testbädd finns tillgänglig på Production Technology Center (PTC) vid Högskolan Väst i Trollhättan, där olika scenarier av industriella tillämpningar kan skapas och resultaten kan valideras innan de implementeras i industrin.

Forskningsområde

  • Teknik
  • Produktionsteknik

Forskningsmiljö / Institution

  • Produktionsteknik
  • Primus (KK-miljö)
  • Institutionen för ingenjörsvetenskap

Projektledare

Medverkande Högskolan Väst

Forskningspartner

  • Chalmers tekniska högskola
  • GKN Aerospace
  • AB Volvo

Forskningsfinansiär

  • Vinnova

Projekttid

2022 - 2025

Senast uppdaterad