Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Vi kommer arbeta i fyra tematiska spår med integrerade insatser som leder till projektets övergripande syfte med fördelning av ansvar och insatser, där högskolan Väst tar projektledningsansvaret. De konkreta arbetsinsatserna som ska utvecklas och implementeras är: 1) Skapande av en innovativ pedagogisk Norm Lab modell att använda i en europeisk praxisgemenskap/nätverk. 2) baserat på Norm Lab modell pedagogiken utveckla utbildningsinsatser och kompetensutveckling för användning i kursverksamhet för studenter och lärare som också utvecklar internationaliseringen för medverkande lärosäten. 3. Skapande av ”praxisgemenskap” i ett Europeiskt nätverk av vårdutbildare och vårdgivare som bevarar och utvecklas den kompetens som generats genom projektet. Projektet har som övergripande mål för Högskolan väst att långsiktigt etablera oss som en vård/hälsoutbildare i Europa som -inom vår övergripande AIL profil- driver och utvecklar spetskompetens i utbildnings- och forskningsfrågor om normmedveten vård, jämställdhet och jämlikhet i hälsa.

Forskningsområde

  • Vård och hälsovetenskap
  • Arbetsintegrerat lärande
  • Hälsovetenskap

Forskningsmiljö / Institution

  • Arbetsintegrerat lärande
  • Institutionen för hälsovetenskap

Projektledare

Forskningspartner

  • SLEZSKA UNIVERZITA V OPAVE
  • INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANCA

Forskningsfinansiär

  • EU-program Erasmus +

Projekttid

2023 - 2025

Senast uppdaterad