Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Genom symtomforskning kan personens självskattade subjektiva upplevelse av ohälsa synliggöras. Tidigare forskning har visat att symtomet fatigue (trötthet) är det mest besvärande symtom då strategierna som används för att minska trötthet inte tycks göra någon nytta. Inom hälso-och sjukvården saknas kunskap om hur fatigue efter hjärtinfarkt kan förebyggas och behandlas samt hur förvärrad fatigue som kan leda till utmattning kan förhindras.

Syftet med projektet är att utarbeta en modell som beskriver samband mellan hälsofrämjande faktorer och symtom under återhämtningen efter hjärtinfarkt och att utveckla hälsofrämjande stöd för personer som upplever fatigue efter hjärtinfarkt.

Projektledare
Ulla Fredriksson Larsson

Samarbetspartner
Eva Brink

Pågår
2017-2019

Nyckelord
fatigue, hjärtinfarkt, symtomforskning, symtomupplevelse omvårdnad,

Senast uppdaterad av Linda Mårtensson Karlsson