Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

För närvarande är den högre utbildningen för vårdpersonal (HCP) inte skräddarsydd för att stödja omvandlingen till Nära vård. För att stödja denna omvandling kommer vi därför att utbilda doktorander i forskarskolan för integrerad vård för lärare (SHIFTCare) för att utföra spetsforskning och stödja dem i deras utveckling till att bli utmärkta lärare. Kärnan i forskningen, bortom hög vetenskaplig standard och relevans för klinisk praxis, är att säkerställa att omvandlingarna gynnar främst patienterna, men även den personliga sjukvården.

Forskningsområde

  • Vård och hälsovetenskap

Forskningsmiljö / Institution

  • Övrig forskning
  • Institutionen för hälsovetenskap

Projektledare

Forskningspartner

  • Göteborgs universitet
  • Högskolan i Skövde
  • Högskolan i Borås

Forskningsfinansiär

  • Vetenskapsrådet

Projekttid

2023 - 2027

Senast uppdaterad