Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Syftet med detta projekt är att undersöka vilka faktorer som har betydelse för att sjuksköterskorna stannar kvar i sitt yrke. Primärt är det planerat fokusgruppsintervjuer med erfarna sjuksköterskor inom fyra olika sektorer. Sekundärt finns också planer på vidare forskning och implementering av åtgärder för att stödja vårdverksamheter i att skapa hållbara arbetsplatser för sjuksköterskor.

Pågår: 2018-2020

Senast uppdaterad av Linda Mårtensson Karlsson