Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Om forskningsprojektet

Studien samlar data om psykisk och fysisk hälsa/ohälsa, olika aspekter av aggressivt beteende, alkohol och droganvändning relaterat till personlighetsprofiler hos ungdomar och hos patienter med beroendeproblematik, från olika länder. Syftet med denna studie är att identifiera kulturspecifika komponenter av kända psykobiologiska predikatorer som kan bidra till tidig identifiering av missbruk och aggressivt antisocialt beteende hos ungdomar.

Se detaljerad information om projektet på www.meshe.se.

Projektgrupp

Projektledare: Nóra Kerekes, professor vid Högskolan Väst

Övriga deltagare från Sverige:
Britt Hedman Ahlström, docent vid Högskolan Väst
Kourosh Bador, leg psykoterapeut, Agera KBT AB, Göteborg

Samarbetspartner

Forskare från Marocko, Tyskland, Serbien, Kroatien, Egypten, Namibia

Pågår

Projektet startade 2014 och pågår.

Kontakt


Senast uppdaterad