Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Med lyhördhet och kreativitet tar vi, anställda och studenter, oss an relevanta samhällsutmaningar i vår utbildning och forskning. Vi inser vikten av att arbeta prestige löst över gränser – ämnesmässigt, organisatoriskt och geografiskt. Därför har vi en aktiv dialog med arbetslivet och aktörer i samhället för att kunna bidra till en hållbar samhällsutveckling. Var och en av oss tar ansvar för framtiden ur alla hållbarhetsaspekter, i stort och smått.

Vi skapar förutsättningar för att studenterna blir kritiskt reflekterande samhällsmedborgare som lär hela livet, har mod att utmana och driva förändring för att forma ett samhälle för alla. Hos oss vill alla vara game-changers som tänker utanför boxen för att bidra till en bättre värld. Vi inser värdet av varandras bidrag när vi skapar kunskap tillsammans. Vi vill alltid nå fler. Vi är övertygade om att en värld där fler människor får tillgång till kunskap och utveckling är en mer jämlik och hållbar värld.

Strategier

För att vi ska nå dessa tre mål och fullgöra vårt uppdrag med goda effekter för studenter, samverkansaktörer och samhället i stort behöver vi fokusera på ett antal områden. Till varje mål finns därför några utpekade strategier som lägger grunden för att vi framgångsrikt ska nå vår vision.  Såväl mål som strategier följs upp årligen.

  • All undervisning ska vara forskningsanknuten och all forskning ska vara undervisningsanknuten som ett led i att utveckla kvaliteten.
  • Utveckla gränsöverskridande strukturer för samarbete och samverkan.
  • Göra utbildning och forskning mer tillgänglig och inkluderande för fler genom flexibilitet, kommunikation och digitalisering för såväl studenter som medarbetare.

Mål 1. Vi är modiga och hjälper varandra att växa

mål 3.  Vi är regionalt drivande, nationellt ledande och internationellt erkända

Senast uppdaterad