Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Det här forskningsprojektet handlar om barn- och elevhälsoarbete i skolan. Svensk socialtjänst har av tradition varit del av svensk välfärd som på kommunal nivå ansvarat för socialt utsatta barn och ungdomar.  De senaste 10 åren har vi kunnat följa en utveckling där socialtjänsten utökat sitt samarbete med andra aktörer inom välfärdsansvaret, då främst med skolan. I detta projekt kommer en utökad och fördjupad elevhälsa erbjuda insatser, som av tradition erbjudits av socialtjänsten, som ett försök att i förebyggande syfte öka tillgängligheten av stöd till barn och familjer.

Syftet med projektet är att öka tillgängligheten och effekten av elevhälsan i skolan. Team Agera, som är en utökning av den etablerade elevhälsan i Grästorp, är ett tvärprofessionellt team (bestående av lärare och socialarbetare), som arbetar med evidensbaserade metoder i kombination med en bred kompetens. Under projekttiden kommer Team Agera att utöka sina insatser till att inkludera alla skolbarn och deras familjer i syfte att öka tillgängligheten till stöd och hjälp. Målet är att genom ökad tillgänglighet bidra till att barn och familjer i riskmiljöer erbjuds tidigare, snabbare och effektivare hjälp. I vilken mån projektet bidrar till en ökad tillgänglighet och en ökad effekt av elevhälsan kommer att utvärderas av Högskolan Väst.

Till nyhetsartikel

Deltagande forskare på Högskolan Väst

Emma Sorbring
Anette Bolin

Samarbetspartner

Mattias Ymefors, Team Agera, Grästorps kommun

Extern finansiering från

Statens folkhälsoinstitut

Pågår

2013-2015

Rapport - Team Agera
Rapport - Team Agera Fulltext

Kontakt


Anette Bolin

Anette Bolin Professor i socialt arbete
anette.bolin@hv.se

Emma Sorbring

Emma Sorbring Professor Professor i barn- och ungdomsvetenskap
emma.sorbring@hv.se
Senast uppdaterad