Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Om innehållet i projektet

Organisationer förväntas idag ta ett allt större ansvar för hållbarhet, såväl ekonomisk, miljömässig som social. De olika aspekterna av hållbarhet behöver genomsyra hela organisationen, vilket ger HR-funktionen en unik position att agera katalysator i hållbarhetsarbetet. HR-funktionen ansvarar ofta för strategier, processer och aktiviteter kopplade till hela ’medarbetarcykeln’ i organisationen, där fokus ligger på att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla samt avveckla medarbetare. Därigenom har HR-funktionen möjlighet att ’bygga in’ hållbarhetsarbete i exempelvis socialiserings- och lärandeprocesser för chefer och medarbetare.

Det ökande trycket på hållbarhet ställer dock nya krav på HR-funktionens roll och kompetens. Genom en utökad förståelse för HR-funktionens roll och kompetensbehov i förhållande till hållbarhetsarbete kan framtida personalvetarutbildningar och kompetensutvecklingsinsatser formas för att säkerställa att HR-funktionen är rustad för att bygga hållbara organisationer.

Projektet kombinerar kvalitativa och kvantitativa ansatser i syfte att erhålla en djupare förståelse för HR-praktiker i relation till hållbarhetsarbetets komplexitet i organisationer.

Forskningsområde

  • Studier om ett hållbart samhälle
  • Arbetslivsstudier

Forskningsmiljö / Institution

  • Positiva organisations- och ledarsskapsstudier (POLS)
  • Institutionen för individ och samhälle

Projektledare

Medverkande Högskolan Väst

Forskningsfinansiär

  • Högskolan Väst, interna medel

Projekttid

2022 - 2026

Senast uppdaterad