Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Då området psykisk hälsa anses särskilt angeläget för ungdomar och unga vuxna fokuserar detta projekt på ungas förståelse och upplevelser. Projektet tar utgångspunkt i frågor om psykiskt välbefinnande och psykiska besvär som regelbundet ställs i folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor och förväntas ge insikt i hur unga förstår dessa frågor. När normer för hälsa, ohälsa och välbefinnande förändras över generationer följer inte beprövade mätinstrument nödvändigtvis med i den förändringen. En tydlighet gällande vad som menas med begrepp och tillstånd som hälsa, ohälsa och välbefinnande samt hur de mäts är central för förståelsen av ungas psykiska hälsa och ohälsa. Projektet förväntas bidra till denna tydlighet genom analyser av intervjuer med unga i åldern 16-25 år.

Forskningsområde

  • Vård och hälsovetenskap
  • Hälsofrämjande processer och faktorer
  • Vårdande i relation till patienters upplevelser och erfarenheter av ohälsa

Forskningsmiljö / Institution

  • Lärande och vårdande för hållbar hälsa, LOV
  • Institutionen för hälsovetenskap

Projektledare

Medverkande Högskolan Väst

Övriga projektmedverkande

Monica Bertilsson, Göteborgs universitet

Forskningsfinansiär

  • Folkhälsomyndigheten

Projekttid

2022 - 2023

Senast uppdaterad