Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Licentianden, Maria Detlin, leder projektgrupp på vårdavdelning under en tidsperiod av 2-3 år där syftet är att följa hur arbetet med uppgiftsväxling mellan sjuksköterska och undersköterska utvecklas.

Projektet genomförs genom att identifiera framgångsfaktorer och utmaningar samt effekter på sjuksköterskans utveckling av professionell kompetens vid uppgiftsväxling mellan sjuksköterska och undersköterska.

Data kommer att analyseras utifrån ett sociokulturellt perspektiv med hjälp av Engeströms aktivitetsteori (Engeström, 2001; 2015). Resultatet förväntas att ge en beskrivning av förutsättningarna att utveckla omvårdnasexpertis för nyutbildade sjuksköterskor vid uppgiftsväxling till undersköterska. Eventuellt kommer studien kunna ge vidare förslag på hur uppgiftsväxling i vården kan organiseras för att skapa expansivt lärande mellan professionerna (Engström, 1999) och en god och säker vård av patienterna.

Forskningsområde

  • Organisation Lärande och kompetens

Forskningsmiljö / Institution

  • Lärande och vårdande för hållbar hälsa, LOV
  • Institutionen för hälsovetenskap

Projektledare

Medverkande Högskolan Väst

Övriga projektmedverkande

Projektgrupp inom NU-sjukvården:
Cosmin Brancovivi, Överläkare
Monika Brancovici, leg. sjuksköterska/amputations-koordinator
Annica Hansson, undersköterska/utvecklingssköterska/PCA-coach
Kamilla Siljevall, specialistundersköterska
Birgitta Johansson, undersköterska/SAMSA-ansvarig
Jessica Gustavsson, fysioterapeut
Cecilia Vänman, arbetsterapeut

Forskningspartner

  • NU-sjukvården

Projekttid

2019 - 2022

Senast uppdaterad