Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Forskningen inom produktionsteknik handlar om olika produktionsprocesser i verkstadsindustrin och de flesta projekt har som övergripande mål att minska belastningen på miljön. Forskningen är inriktad på processerna termisk sprutning,

svetsning och skärande bearbetning. Den hand­lar också om att skapa flexibilitet i automationssystem.

I den allmänna studieplanen för utbildning i produktionsteknik beskrivs ämnet. Planen redogör också för utbildningens syfte och mål, vilka behörighetsvillkor som gäller, utbildningens innehåll och hur den är upplagd.

Allmän studieplan i produktionsteknik, 2015-11-30.pdf


Industriforskarskolan Simulation and Control of Material affecting Processes, SiCoMaP

2012 startade industriforskarskolan Simulation and Control of Material affecting Processes, SiCoMaP, genom medel från KK-stiftelsen. Forskarskolan bedrivs inom ämnet produktionsteknik och drivs i nära samarbete med ett antal företag inom tillverkningsindustrin. Läs mer.

Produktionsteknik


Ordförande i ämnesråd för produktionsteknik


Institutionens handläggare för forskarutbildning


Senast uppdaterad av Kristina Lindh