Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

KAM AIL anordnar ”AIL-forskningsseminarier” under 2024. Dagens tema är "Feed-Forward Scientific Writing Together"

Forskningsseminarium är öppet för campus- och onlinedeltagare (hybrid), och kommer presenterar hur Högskolan Väst arbetar med "feed forward" för att förbättra vetenskapligt skrivande.

I dialog kommer seniora forskare hjälpa till med  ("feed forward") doktorandernas pågående manuskript. Inramningen är kollegial med ett positivt och vänligt sätt att föra fram vetenskapligt skrivande genom dialog med seniora forskare.

Deltagarna kommer att ha möjligheter att delta i dialogen. Seminariet är intressant och relevant för doktorander, seniora forskare och handledare, för att lära sig mer om att föra fram vikten av dialog, lärande och "feed forward" för att öka glädjen och kvaliteten i den vetenskapliga skrivprocessen, och hur detta främjar konstruktiva skrivstrategier.

09.00 – 09.10 Introduktion: Prof Kristina Areskoug Josefsson &  Associate prof Anna Karin Olsson

09.10 – 09.40: PhD Candidate paper 1. Feed forward, dialogue process, learning and steps forward. Diskutant : Författare tillsammans med Prof Kristina Areskoug Josefsson & Prof Jan Gustafsson Nyckel

09.40 – 10.10: PhD kandidat paper 2. Feed forward, dialogue process, learning and steps forward.Diskutant: Författare tillsammans med Prof Per Assmo & Prof Henri Jacobs

10.10 – 10.40: PhD kandidat paper 3. Feed forward, dialogue process, learning and steps forward.Diskutant: Författare tillsammans med Associate prof Anna Karin Olsson & Prof Liezel Massyn

10.40 – 11.00: Diskutant - Summering av dagen: Mentor Prof Per Assmo

Keywords: Work Integrated Learning, Life-long learning, scentific writing, employability skills

Kontakta författarna en vecka innan för att ta del av artikelmanuskript.

Välkommen att bidra och delta - ingen anmälan behövs!

Välkommen med fler förslag om du också vill hålla ett seminarie.

Vid frågor kontakta eva.erkmar@hv.se

Prenumerera och läs våra tidigare nyhetsbrev här

-----------------

In English

KAM AIL organizes "AIL research seminars" in 2024. The theme this time is "Feed-Forward Scientific Writing Together"

This research seminar is open to campus and online attendees (hybrid), presenting how University West works with feed forward to improve scientific writing.

In dialogue, senior researchers will feed forward to PhD-candidates’ manuscripts in progress. The setting is collegial with a positive and friendly way of advancing scientific writing through dialogue with senior researchers.

Participants will have opportunities to part-take in the dialogue. The seminar is interesting and relevant for PhD students, senior researchers, and supervisors, to learn more about bringing forward the importance of dialogue, learning and feed forward to enhance joy and quality in the scientific writing process, and how this promotes constructive writing strategies.

09.00 – 09.10 Introduction: Prof Kristina Areskoug Josefsson & Prof Anna Karin Olsson

09.10 – 09.40: PhD Candidate paper 1. Feed forward, dialogue process, learning and steps forward.

Discussants: Author together with Prof Kristina Areskoug Josefsson & Prof Jan Gustavsson Nyckel

09.40 – 10.10: PhD Candidate paper 2. Feed forward, dialogue process, learning and steps forward.

Discussants: Author together with Prof Per Assmo & Prof Henri Jacobs

10.10 – 10.40: PhD Candidate paper 3. Feed forward, dialogue process, learning and steps forward.

Discussants: Author together with Prof Anna Karin Olsson & Prof Liezel Massyn

10.40 – 11.00: Discussion - Summary of learnings from the day: Mentor Prof Per Assmo

Keywords: Work Integrated Learning, Life-long learning, scentific writing, employability skills

Please contact the authors a week before to receive article manuscripts.

Welcome to contribute and participate - no registration required!

Welcome with more suggestions, if you also want to hold a seminar.

For questions, contact eva.erkmar@hv.se

Please subscribe to our newsletter  here