Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

  • Datum:
  • 23 maj
  • Tid:
  • 13:00 - 15:00
  • Plats:
  • Högskolan Väst
  • Lokal:
  • C 118

Denna händelse är öppen för allmänheten

Arbab Rehan, forskarstuderande inom produktionsteknik vid Högskolan Väst och anställd vid Uddeholms AB, presenterar sin licentiatuppsats med titeln "Microstructure and mechanical properties of a 5 wt.% Cr cold work tool steel - Influence of heat treatment procedure".

Granskare
Pavel Krakhmalev, professor i materialvetenskap, Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik, Karlstads Universitet

Examinator
Robert Pederson, professor, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Högskolan Väst

Sammanfattning
Behovet av avancerade höghållfasta stål (AHSS) inom fordonsindustrin ökar dag för dag. Det motiveras främst av det faktum att AHSS kan användas som tunna plåtar och samtidigt ha hög hållfasthet. Detta gör det möjligt att reducera vikten hos bilar. Följaktligen ökar deras bränsleeffektivitet, vilket är positivt för miljön. Det förväntas också att AHSS inom en snar framtid kommer att ha ännu högre hållfasthet.

Verktygsstål med 5 vikts% Cr för kallbearbetning används ofta för att forma AHSS. Därför måste verktygsindustrin också följa med för att möta de utmaningar som AHSS ger i framtiden, det vill säga verktygsstålet måste ha en högre hårdhet, bättre tryckhållfasthet och ökad seghet. Ett sätt att uppnå målet är att utveckla en djupare förståelse för värmebehandlingen. Detta kan bidra till att förbättra de mekaniska egenskaperna hos verktygsstålet genom att modifiera processparametrarna vid värmebehandling av kallarbetsstål med 5 vikts% Cr.

Det konstaterades att en högre austenitiseringstemperatur kan användas för att åstadkomma en högre hårdhet, god tryckhållfasthet och tillräckligt seghet hos stålet. Emellertid kan en för hög austenitiseringstemperatur resultera i för kraftig förgrovning av de tidigare austenitkornen, vilket resulterar i låg slagseghet. Det konstaterades också att restaustenit kan omvandlas under härdning i två olika processer. För det första, anlöpning vid 525°C resulterade i omvandling av kvarvarande austenit till martensit vid kylning. För det andra, vid anlöpning vid 600°C under lång tid kan isotermisk omvandling av restaustenit till ferrit och karbider ske.

Dessa resultat användes för att förstå standardförfarandet för anlöpning av kallarbetsstål med 5 vikts.% Cr. Vidare diskuteras alternativa värmebehandlingsförfaranden med utgångspunkt från de viktigaste resultaten i denna avhandling.

Välkommen!