Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Vad innehåller varje Co-opperiod?

Co-opperiod I

Under den här perioden ska du som student få förståelse för produkterna/tjänsterna som företaget tillhandahåller. Arbetet utförs ofta i produktion, montering eller liknande. Du ska få med dig en övergripande förståelse för företaget och dess organisation, kunder och eventuella konkurrenter.

Co-oppperiod II

Arbetet under Co-opperiod II ska ge dig en inblick i vad du skulle kunna arbeta med på företaget, som färdigutbildad ingenjör. Du ska få en djupare uppfattning om företagets interna språk, organsiationskultur och arbetssätt. Du bör få möjlighet att reflektera och fördjupa dina intryck från Co-opperiod I.

Co-opperiod III

Co-opperiod III innebär att du skall ha eget ansvar för att planera, genomföra och redovisa ett teknikprojekt. Lämpligt projekt identifieras i samarbete med en utsedd handledare i företaget. Projektet genomförs som ditt Examensarbete och omfattar 15hp.

För att Co-opperioderna ska godkännas och finnas med i slutbetyget gäller

  • Co-opperiod I: Genomförd arbetsperiod om minst 15 veckor
  • Co-opperiod II: Genomförd arbetsperiod om minst 15 veckor
  • Co-opperiod III: Genomförd arbetsperiod om minst 10 veckor

Efter varje Co-opperiod lämnar du in en skriftlig rapport och håller en muntlig presentation om din arbetsperiod. Kraven för Co-op med start ht-19 kommer eventuellt att ses över. Se respektive utbildningsplan för ditt program, för mer information.

Kontakt Co-opkoordinator


Senast uppdaterad