Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

CV

Ett CV kan se olika ut, men grunden är att du på ett lättöverskådligt sätt beskriver dina erfarenheter, studier, arbeten, språkkunskaper, datakunskaper, erfarenheter från ideella organisationer och liknande som är relevant för tjänsten du söker.

Ange datum i kronologisk ordning. Kom ihåg att ta med ditt namn, personnummer och kontaktuppgifter (adress, e-post, mobilnummer). Döp CV-filen till CV och ditt namn, för att underlätta för företaget.

Personligt brev

Det personliga brevet är just ett brev. Det ska vara riktat till det specifika företaget. Undvik att använda samma brev om du söker många olika Co-opplatser. Ett personligt brev bör ej vara längre än max en A4-sida.
Börja med "Hej!" och vilken tjänst du söker, eftersom ett företag kan ha flera annonser ute samtidigt. Beskriv vem du är, varför du söker den aktuella tjänsten på just det företaget. Ta med dina mål med en Co-opplats (se punkterna under "Varför vill du göra Co-op? - Sätt upp mål!") och dina ambitioner efter studierna.

Tips

Läs in dig på företagens hemsida så du får en uppfattning om vad det är för företag. Om det är ett företag som tidigare tagit emot Co-opstudenter prata gärna med en student i någon av de tidigare årskurserna – det kan ge dig mycket viktig information.
En referens kan vara en tidigare chef, kollega, lärare eller annan relevant person, som kan ge en yrkesmässig bedömning av dina egenskaper, uppgifter som du har utfört i ditt arbete, kunskaper osv. Observera att en referens måste vara tillfrågad innan, samt att ange referensen med namn och kontaktuppgifter i ditt CV.

Tänk på att använda en formell e-post adress när du skickar in ditt CV och personliga brev. Vi rekommenderar att du använder din student e-post, det ger ett trovärdigt intryck och visar varifrån du kommer.

Låt någon annan läsa igenom ditt CV och personliga brev innan du skickar. Kanske har du glömt någon bra egenskap eller förmåga som är viktig att lyfta fram? Stavfel och särskrivningar är inte acceptabelt.

Co-opkoordinator ekonom/systemutvecklare och Co-opsamordnare ingenjör


Anders Palmqvist

Anders Palmqvist Avdelningschef
anders.palmqvist@hv.se

Håkan Jensen

Håkan Jensen Avdelningschef, tf Byggteknik och hållbar utveckling
hakan.jensen@hv.se
Senast uppdaterad