Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Vad innehåller varje Co-opperiod?

Co-opperiod 1+2 (20 veckor)

Arbetet under Co-opperioden ska ge dig en inblick i vad du skulle kunna arbeta med på företaget/organisationen, som färdigutbildad. Du ska få en djupare uppfattning om företagets interna språk, organisationskultur och arbetssätt. Introduktion till företaget/organisationen, introduktion i arbete såsom användarsupport, testning, applikationsutveckling m.m.

Co-oppperiod 3 (10 veckor)

Delta i arbete med programmering och testning, verksamhetsutveckling, utveckling av e-tjänster m.m.

Co-opperiod 4 (10 veckor)

Självständigt ansvara för eller medverka i ett mindre projekt på arbetsplatsen.

Högskolan har följande krav på studenten för att arbetsperioden skall bli godkänd och rapporterad i slutbetyget:

Co-opperiod 1+2: Genomförda studier omfattande 37,5 hp.
Co-opperiod 3: Genomförda studier omfattande 52,5 hp.

Se respektive utbildningsplan för ditt program, för mer information. Efter varje period skall en skriftlig rapport lämnas in.

Kontakt Kontakt Co-opkoordinator


Anders Palmqvist

Anders Palmqvist Avdelningschef
anders.palmqvist@hv.se
Senast uppdaterad