Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Interreg Sverige-Norge logga

Läs resultat från eTeam-projektet i pdf nedan: 

Bok eTeam_2021.pdf

 

Kommuner i Fyrbodal i Sverige samt i Östfold och Akershus i Norge är den främsta målgruppen för projektet. Kommunerna i denna gränsregion ser en stor potential i en fortsatt utveckling och användning av välfärdsteknologi, men behöver en bättre förankring och helhetssyn och fortsatt utredning av sina behov. Att samverkande organisationer, både kommuner och företag, lär av varandra och utbyter kunskap främjar kommunal verksamhetsutveckling på båda sidor om gränsen.

Högskolan Väst och Høgskolen i Østfold har ett nära samarbete sedan tidigare och driver nu ett gemensamt treårigt EU-projekt som heter eTeam för välfärdsteknologi – organisering, införande och användning av välfärdsteknologi i kommunal vård och omsorg. Även Trollhättan stad och Uddevalla kommun, Västra Götalands Läns Landsting samt företaget Stromder AB är medaktörer i detta projekt. Målsättningen är att tillsammans med kommunerna i regionen, samt forskningsinsatser, stärka aktörerna innovationsförmåga så att både kommuner, företag och akademi i gränsregionen kan arbeta mer strategiskt för att möta de prioriterade behov och utmaningar som finns inom vård och omsorg.

Utveckling av organisationerna, såväl som utveckling av prototyper av välfärdsteknologiska hjälpmedel, kommer att vara viktigt för att öka regionens attraktionskraft och konkurrensförmåga. Forskarna vid de samverkande lärosätena stödjer kommunerna i att kartlägga, analysera sina möjligheter för att införa och använda välfärdsteknologiska hjälpmedel och att vidareutveckla sina behov inom organisering, beslut och riktlinjer.

Forskarna deltar också i utveckling av prototyper, vidareutveckling av teknologisk innovationsförmåga och utprövning av organisatoriska och teknologiska innovationer. Effekter som projektet ska uppnå är: ökad samverkan mellan kommuner i gränsregionen, ökat intresse för välfärdsteknologi bland regionala små och medelstora företag, ökad samverkan mellan högskolor, kommuner samt små och medelstora företag samt ökat samarbete mellan högskolorna vad gäller forskning.

Projektet bidrar till FN:s hållbarhetsmål 3 - Hälsa och välbefinnande, och specifikt till delmål 3.8 som innebär att säkerställa hälsosamma liv och att främja välbefinnande. Utveckling och införande av innovativa produkter och tjänster inom välfärdsteknologi bidrar till en ökad trygghet, självständighet och livskvalitet för dem som behöver vård och omsorg, samt en förbättrad arbetsmiljö för personalen. Särskilt stödjer projektet kommunernas organisering av förändringsprocesser för implementering av interprofessionellt arbete med tilldelning av välfärdsteknologi till brukarna, samt kompetensutvecklingsinsatser för berörd personal. Projektet arbetar med förberedelser, implementering och uppföljning av ny teknik i vård och omsorg i samverkan mellan kommuner, små och medelstora företag och akademi.

Forskningsområde

 • Vård och hälsovetenskap
 • Arbetsintegrerat lärande
 • Ekonomi och näringsliv
 • Informatik

Forskningsmiljö / Institution

 • Arbetsintegrerat lärande
 • Institutionen för ekonomi och IT

Projektledare

Medverkande Högskolan Väst

Övriga projektmedverkande

Høgskolen i Østfold:
Catharina Björkquist
Nina Fladeby
Camilla Gjellebaek, norsk projektledare

Högskolan Väst:
Selma Kylén

FÖLJEFORSKARE

Christina Keller, professor informatik
Lunds universitet

Utöver Högskolan Väst (huvudprojektägare) och Høgskolen i Østfold (norsk projektägare) medverkar:


Trollhättan stad:
Anette Kronlid
Johanna Nyman

Uddevalla kommun:
Angelica Hafström

Västra Götalandsregionen
Lena G Larsson

Hälsoakademin
Ann Svensson, Verksamhetsledare

Stromder AB
Ulf Högström, VD

Sotenäs kommun 
Maria Munkstedt, Utvecklare omsorgsförvaltningen

 

Forskningspartner

 • Dals Eds kommun
 • Eidsberg kommune
 • Färgelanda kommun
 • Göteborgs stad
 • Halden Kommune
 • Høgskolen i Østfold
 • Hälsoakademin Väst
 • Kommunakademin Väst
 • Lysekils kommun
 • Moss kommune
 • Munkedal kommun
 • Sotenäs kommun
 • Stromder AB
 • Take Note AB
 • Trollhättans Stad
 • Uddevalla kommun
 • Vänersborgs kommun

Forskningsfinansiär

 • Högskolan Väst, interna medel
 • EU, övrigt - (strukturfonder, socialfonder, Europeiskt territoriellt samarbete Interreg)
 • Västra götalandsregionen VGR
 • Høgskolen i Østfold
 • Stromder AB
 • Hälsoakademin Väst

Projekttid

2018 - 2020

Kontakt


Ann Svensson

Ann Svensson Professor Egen titel:  
ann.svensson@hv.se
Senast uppdaterad