Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Om projektet

Projektet består av fyra olika studier på tre nivåer; makronivå, mezzonivå och mikronivå. På makronivån, analyseras välfärdsstatens lagstiftning angående patienters delaktighet och medbestämmande i de tre länderna. Utifrån resultatet utforskas en eventuella skillnader mellan lagar och föreskrifter och de praktiska diskurserna. På Mezonivå är fokus på patientinformation till patienter som har en malign sjukdom – hur ser konstruktioner av patienters delaktighet ut? Data utgörs av patientinformation på webbsidor. På Mikronivå kommer patienters upplevelser av sin delaktighet att studeras. Data utgörs av bloggar

Forskningsområde

  • Humaniora
  • Vård och hälsovetenskap
  • Arbetsintegrerat lärande
  • Hälsovetenskap
  • Vårdvetenskap
  • Omvårdnad

Forskningsmiljö / Institution

  • Lärande och vårdande för hållbar hälsa, LOV
  • Institutionen för hälsovetenskap

Projektledare

Medverkande Högskolan Väst

Övriga projektmedverkande

Norway
Associate Professor, PhD Elin Aasen, NTNU campus Aalesund
Associate Professor, PhD Berit Misund Dahl, NTNU campus Aalesund
Lisbeth Alnes PhD student. NTNU campus Aalesund

Denmark
Associate Professor, PhD Jeanne Strunck, Aalborg University, Aalborg;
PhD Aase Marie Ottesen, PhD, Aalborg University, Aalborg

Forskningspartner

Universitetet i Ålborg, Danmark, NTNU, Campus Ålesund, Norge

Resultat

Åtta vetenskapliga artiklar har publicerats var av en är en metasyntes med data från de tre skandinaviska länderna.
Projektet har presenterats på två konferenser
2017        Comet Conference                Indianapolis COMET conference at  Indiana University-Purdue University Indianapolis, 26-28 June 2017: “Health care systems in  transition: Equality, access and health literacy in three Scandinavian welfare states”

2019        Qualitative Methods              Vancouver  25th Qualitative Health Research Conference. The struggle between ancient welfare thinking and prevailing health care policy in Scandinavian health care legislative documents.’

Forskningsfinansiär

  • Riksbanken Jubileumsfond

Projekttid

2017 -

Kontakt


Elisabeth Dahlborg

Elisabeth Dahlborg Professor professor i vårdvetenskap
elisabeth.dahlborg@hv.se

Henrik Eriksson

Henrik Eriksson Professor
henrik.eriksson@hv.se

Ellinor Tengelin

Ellinor Tengelin Universitetslektor
ellinor.tengelin@hv.se
Senast uppdaterad