Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

 

Möt några röster från slutkonferensen i juni 2019:

 

Läs artikel om projketet från 2019.

Läs slutrapporterna nedan.

Rapport framgångsfaktorer-slut.pdf Rapport Näringsanalys-slut.pdf

Om projektet

Mellan norra Fyrbodal i Sverige och södra Östfold i Norge går riksgränsen mellan länderna, som också utgör EUs yttre gräns. Området ligger dessutom mitt emellan två storstäder, Oslo och Göteborg. Hur påverkar det förutsättningarna för näringslivet? Ibland beskrivs Dalsland och norra Bohuslän som liggande i utkanten av Västra Götaland. Östfold beskrivs som liggande långt från Oslo. Hur klarar företag inom dessa områden att vara företagare. Vad gör att de lyckas?

Högskolan Väst och Høgskolen i Østfold har ett nära samarbete sedan tidigare och har nu under tre års tid drivit det gemensamma EU-projektet FRAMFOR– Framgångsrika företag i gränsregionen. Tillsammans med 24 företag har det genomförts en mängd nätverksträffar eller workhops i olika konstellationer. Även över 250 studenter och företag har kommit i kontakt med varandra genom kurser, studiebesök och studentinsatser. Det är bland annat våra magisterstudenter i internationell marknadsföring som gjort studiebesök, våra ekonomstudenter som gjort utredningar och våra informatikstudenter som utvecklat hemsidor. Representanter från projektet var även representerat med företagare och högskola vid ”Dalsland kommer på besök”, en aktivitet i Stockholm för att belysa områdets möjligheter och utmaningar.

Företagsledare har medverkat med erfarenheter och kunskaper i nätgruppsarbete med olika teman under projekttiden. Teman har varit: Innovation, ledarskap, ekonomi/lönsamhet. Forskare från de båda lärosätena har kartlagt framgångsvariabler som kommer att presenteras i en särskild rapport; Framgångsvariabler i juni. En separat näringsanalyser utarbetas just nu och som också redovisas i slutkonferensen i juni. En framtidsanalys för gränsregionen kommer att tas fram till slutkonferensen i juni.

FRAMFOR Info presentation 2018.pptx


Projektets delmål:

  • Etablering av minst 3 nätverk med sammanlagt ca trettio svenska och norska företag från olika branscher
  • Komparativ näringsanalys som kartlägger gränsregionala förutsättningar för hållbar tillväxt och expansion.
  • Definierade framgångsvariabler för framgångsrika företag i gränsregionen.
  • Gränsregional framtidsanalys med fokus på små- och medelstora företag (SMB)
  • Utvecklade samarbetsmodeller inom Triple Helix där företag, kommuner/fylke/län och högskolor samarbetar, allt för att stärka SMB och deras tillväxt.
  • 5 stycken genomförda Drivhuset24 med totalt 20-30 svenska och norska företag och totalt 125 norska och svenska studenter.
  • 2 genomförda Drivhuset Gränslös idéutveckling med sammanlagt 40 norska och svenska studenter

FRAMFOR facebooksida: https://www.facebook.com/groups/390845998012701/members/ 

Lär artikel om projektet från 2019 i Forskning.se

Forskningsområde

Arbetsintegrerat lärande

Forskningsmiljö / Institution

Lärande i och för det nya arbetslivet, LINA Institutionen för ekonomi och IT

Projektledare

Leif Berndtsson

Medverkande Högskolan Väst

Eva Johansson Bo Lind Karin Svensson Helén Holmgren Ulf Ernstson Ann Svensson Stefan Hellman Ahmad Ahmadi Leif Berndtsson Nataliya Galan Ellinor Torsein Louise Staxäng Torbäck Katrin Katana Linnea Myhrman

Övriga projektmedverkande

Høgskolen i Østfold:

Forskningspartner

Drivhuset vid Högskolan Väst Drivhuset Østfold Fyrbodals kommunalförbund Svinesundskommittén Åmåls kommun Bengtsfors Kommun Dals Eds kommun Fredrikstad Kommune Sarpsborg Kommune Halden Kommune

Forskningsfinansiär

Svinesundskommittén Fyrbodals kommunalförbund EU, övrigt - (strukturfonder, socialfonder, Europeiskt territoriellt samarbete Interreg)

Projekttid

2016 - 2019

Mer information


Senast uppdaterad av Eva Erkmar