Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Fördelen med AIL är att samtidigt som du skaffar dig en akademisk examen, får du även arbetslivserfarenhet, kontakter och praktisk kompetens.

AIL ingår på ett eller annat sätt i våra utbildningsprogram och finns i flera olika former. Här är några exempel:

Co-op, Cooperative Education

Cooperative Education (Co-op) innebär att du förlänger din utbildning och varvar dina studier med avlönade arbetsperioder på ett företag eller i en organisation. Läs mer om Co-op.

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU ) innebär att du som student genomför delar av utbildningen i arbetslivet, genom återkommande praktikperioder på arbetsplatser. Läs mer om VFU.

Studera till lärare med AIL

Tillsammans med ett flertal av regionens skolhuvudmän erbjuder Högskolan Väst en AIL-lärarutbildning. Det innebär att du under 5,5 år studerar samtidigt som du arbetar som lärare. Du studerar med lön - hela vägen till din lärarexamen. Läs mer om AIL-lärarutbildningen

STUDENTMEDARBETARE

Studentmedarbetare handlar om att högskolan tillsammans med olika arbetsgivare utlyser avancerade, avlönade deltidsarbeten som du som student utför parallellt med studierna. Läs mer om studentmedarbetare.

Projektarbeten och examensarbete

Projekt- och examensarbeten görs ofta i nära samarbete med arbetslivet. Det ger verklighetsförankring för dig som student och nytta för det omgivande samhället.

Fältstudier

Fältstudier innebär att du studerar ett ämne eller en händelse genom studiebesök i arbetslivet, kortare praktik inom yrkesområdet eller att du studerar en företeelse i sin naturliga miljö.

Mentorskap

Mentorskap innebär att du tilldelas mentorer, i ett delmoment eller genom hela utbildningen. Mentorerna ger en fördjupad bild av det framtida yrkesområdet. Läs om ett exempel kring hur mentorskap kan fungera.

Referensorganisation

Magister-programmet Arbetsintegrerat lärande för verksamhetsutveckling bygger på en utbildningsfilosofi som grundas på erfarenhetsbaserat lärande. Vi arbetar aktivt med ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan studenter och lärare, samt mellan akademi och arbetsliv.

En väsentlig del av utbytet består i att alla studerande ska ha en referensorganisation som de bl.a. kan hämta material och egna arbetslivsnära erfarenheter ifrån.

Magisterprogrammet Verksamhetsutveckling med inriktning mot Arbetsintegrerat lärande kan läsas inom fem områden. Sök utbildningarna här.

För frågor kring FoU-projekt samt referensorganisationer, kontakta Kristina Johansson.

Forskarutbildning inom AIL

Utbildning på forskarnivå motsvarar fyra års heltidsstudier och avslutas med en doktorsexamen. Efter två år kan du även avlägga en licentiatexamen.

På Högskolan Väst erbjuds utbildning på forskarnivå inom bland annat:

  • Arbetsintegrerat lärande (AIL) -  sedan 1 jan 2020 ett nytt helt unikt tvärvetenskapligt forskarutbildningsämne med anknytning till i första hand samhällsvetenskaperna och humaniora.
Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen