Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Interreg Sverige-Norge logga

Högskolan Väst ska under en tre-årsperiod samverka med sex kommuner i projektet Urban Platsinnovation. Interreg Sverige-Norge har beviljat projektet totalt 30 miljoner kronor i EU-medel med 50 procents medfinansiering. Syftet med projektet är att bidra till kunskapsutveckling och spridning om hur centralorter kan utvecklas för att bli mer attraktiva för både invånare och besökare. Med kunskap som grund kan man göra strategiska och hållbara val när det gäller kommunernas utvecklingsplaner. En viktig del av projektet är samverkan mellan deltagande kommuner, lokala näringslivsorganisationer och forskare. 

Projektets delmål

 • stoppa nedåtgående trend med nedläggningar
 • skapa nya innovativa produkter, tjänster och upplevelser
 • öka antalet besökare/kunder
 • öka kompetensen hos deltagande projektaktörer genom deltagande vid    
 • kompetenshöjande möten
 • öka antalet näringsaktörer knutna till ett formaliserat samarbetsforum

Forskningsområde

 • Arbetsintegrerat lärande

Forskningsmiljö / Institution

 • Arbetsintegrerat lärande
 • Institutionen för ekonomi och IT

Projektledare

Medverkande Högskolan Väst

Forskningspartner

 • Fredrikstad Kommune
 • Lysekils kommun
 • Trollhättan Stad
 • Åmåls kommun
 • Uddevalla kommun

Forskningsfinansiär

 • EU, övrigt - (strukturfonder, socialfonder, Europeiskt territoriellt samarbete Interreg)
 • Högskolan Väst, interna medel

Projekttid

2015 - 2018

Mer information


Anna Karin Olsson

Anna Karin Olsson Universitetslektor Docent i företagsekonomi
anna-karin.olsson@hv.se
Senast uppdaterad