Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

interreg_Sverige-Norge_2016_SV_RGB.png

Högskolan Väst ska under en tre-årsperiod samverka med sex kommuner i projektet Urban Platsinnovation. Interreg Sverige-Norge har beviljat projektet totalt 30 miljoner kronor i EU-medel med 50 procents medfinansiering. Syftet med projektet är att bidra till kunskapsutveckling och spridning om hur centralorter kan utvecklas för att bli mer attraktiva för både invånare och besökare. Med kunskap som grund kan man göra strategiska och hållbara val när det gäller kommunernas utvecklingsplaner. En viktig del av projektet är samverkan mellan deltagande kommuner, lokala näringslivsorganisationer och forskare. 

Projektets delmål

  • stoppa nedåtgående trend med nedläggningar
  • skapa nya innovativa produkter, tjänster och upplevelser
  • öka antalet besökare/kunder
  • öka kompetensen hos deltagande projektaktörer genom deltagande vid    
  • kompetenshöjande möten
  • öka antalet näringsaktörer knutna till ett formaliserat samarbetsforum

Forskningsområde

Arbetsintegrerat lärande

Forskningsmiljö / Institution

Lärande i och för det nya arbetslivet, LINA Institutionen för ekonomi och IT

Projektledare

Anna Karin Olsson

Medverkande Högskolan Väst

Anna Karin Olsson Irene Bernhard Tobias Arvemo Ulrika Lundh Snis Ellinor Torsein

Forskningspartner

Fredrikstad Kommune Lysekils kommun Trollhättan Stad Åmåls kommun Uddevalla kommun

Forskningsfinansiär

EU, övrigt - (strukturfonder, socialfonder, Europeiskt territoriellt samarbete Interreg) Högskolan Väst, interna medel

Projekttid

2015 - 2018

Mer information


Senast uppdaterad av Eva Erkmar