Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Ett ordmoln med begrepp kring psykologi, pedagogik och sociologi

Aktuellt

2023 års forskningsseminarier

(Informationen uppdateras)

  • 15 mars: Lars Walter. Building resilient labor markets in the face of structural change
  • 19 april: Jim Andersén. Hållbar och ohållbar forskning om hållbar utveckling
  • 10 maj: Elizabeth Kals. Explaining and promoting readiness to engage in organizations
  • 20 september: H. Hassan and U. Schwarz. Implementering av innovationer - forskning och praktik
  • 18 oktober: Leif Rydstedt. Att släppa jobbet på fritiden - återhämtning av energi och inspiration
  • 29 november: Kerstin Isaksson. Psykologiska kontrakt - ett positivt fokus

 

Om forskningsmiljön

Forskningsmiljön Positiva organisations- och ledarsskapsstudier (POLS) inrättades 2021 vid Högskolan Väst. Forskningsmiljön är organisatoriskt placerad vid Institutionen för individ och samhälle och omfattar för tillfället forskare från psykologi, pedagogik och sociologi.

Forskningsmiljön är vetenskapligt förankrad inom forskningsfältet ”positive organizational scholarship”. Forskningsfältet utgår i korthet från ett resursbaserat synsätt och fokuserar på hur fungerande delar av verksamheter och organisatoriska resurser och tillgångar kan tillvaratas och utvecklas.

POLS är den forskningsmiljö som är knuten till Personalvetarprogrammet och tänkt att genom sitt unika fokus på forskning kring positiva organisatoriska processer och resultat, goda ledningspraktiker och arbetssätt samt verksamheters förmåga till positiva förändringar med särskilt fokus på förutsättningar för lärande i arbete bidra till fördjupad kunskap om ett hållbart arbetsliv. Ambitionen är att åstadkomma detta genom korsbefruktning och samarbete mellan forskare från olika ämnesdiscipliner.

En annan ambition är att tillgängliggöra och sprida kunskapen till forskare och studenter men även olika aktörer i omgivande samhälle genom publikationer, öppna seminarier, och medverkan i media.

Föreståndare för forskningsmiljön

Ali Kazemi, Professor i arbets- och organisationspsykologi.

Kontakt


Ali Kazemi

Ali Kazemi Professor
ali.kazemi@hv.se
Senast uppdaterad