Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Ett ordmoln med begrepp kring psykologi, pedagogik och sociologi

Aktuellt

Kommande seminarier

Högskolan Väst - Seminarium: Rättvisa och hållbar utveckling (hv.se)

Högskolan Väst - Seminarium: Utmaningar för hållbarhetschefen (hv.se)

Om forskningsmiljön

Forskningsmiljön Positiva organisations- och ledarsskapsstudier (POLS) inrättades 2021 vid Högskolan Väst. Forskningsmiljön är organisatoriskt placerad vid Institutionen för individ och samhälle och omfattar för tillfället forskare från psykologi, pedagogik och sociologi.

Forskningsmiljön är vetenskapligt förankrad inom forskningsfältet ”positive organizational scholarship”. Forskningsfältet utgår i korthet från ett resursbaserat synsätt och fokuserar på hur fungerande delar av verksamheter och organisatoriska resurser och tillgångar kan tillvaratas och utvecklas.

POLS är den forskningsmiljö som är knuten till Personalvetarprogrammet och tänkt att genom sitt unika fokus på forskning kring positiva organisatoriska processer och resultat, goda ledningspraktiker och arbetssätt samt verksamheters förmåga till positiva förändringar med särskilt fokus på förutsättningar för lärande i arbete bidra till fördjupad kunskap om ett hållbart arbetsliv. Ambitionen är att åstadkomma detta genom korsbefruktning och samarbete mellan forskare från olika ämnesdiscipliner.

En annan ambition är att tillgängliggöra och sprida kunskapen till forskare och studenter men även olika aktörer i omgivande samhälle genom publikationer, öppna seminarier, och medverkan i media.

Föreståndare för forskningsmiljön

Ali Kazemi, Professor i arbets- och organisationspsykologi.

Mer information


Kontakt


Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen